Mở lớp ôn thi tiếng anh bậc 3 tương đương cấp B1 khung châu âu

23-07-2016
Bởi: admin Có: Bình luận
luyen-thi-chung-chi-tieng-anh-b1

Căn cứ vào thông tư 5265/BGDDT-GDDH tháng 05 /2012/TT- BGDĐT, qui định về về việc qui đổi một số chứng chỉ ngoại ngữ tương đương cấp độ B1, B2 của Khung tham chiếu Chứng chỉ tiếng Anh B1, B2, C1,C2 là theo khung chung của các nước châu Âu. Các nước này cùng nhau xây […]

Từ khóa: , , ,