Trung cấp Bưu chính VT và CNTT miền núi tuyển sinh 2016

20-07-2016
Bởi: admin Có: Bình luận

THÔNG BÁO TUYỂN SINH HỆ TCCN CHÍNH QUY NĂM 2016 Trường Trung cấp Bưu chính viễn thông và Công nghệ thông tin miền núi là một trong hai trường trực thuộc quản lý của Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam. Trường được thành lập ở Thái Nguyên với mục đích đào tạo nhân lực […]

Trung cấp Luật Thái Nguyên thông báo tuyển sinh năm 2016

20-07-2016
Bởi: admin Có: Bình luận

THÔNG BÁO TUYỂN SINH HỆ TCCN CHÍNH QUY NĂM 2016 Trường Trung cấp Luật Thái Nguyên thành lập năm 2011, là trường trung cấp luật đầu tiên tại miền Bắc. Trải qua 5 năm xây dựng và phát triển, trường đào tạo nhân lực chuyên sâu về ngành Tư pháp, công tác tư pháp, hành chính […]

Trung cấp Luật Tây Bắc thông báo tuyển sinh năm 2016

20-07-2016
Bởi: admin Có: Bình luận

THÔNG BÁO TUYỂN SINH HỆ TCCN CHÍNH QUY NĂM 2016 Trường Trung cấp Luật Tây Bắc thành lập năm 2012, là 1 trong 5 trường trung cấp trực thuộc quản lý của Bộ Tư pháp. Trong 4 năm xây dựng và phát triển, nhà trường đã thành công khi đào tạo ra nguồn nhân lực phục […]

Trung cấp Công đoàn Nam Định tuyển sinh năm 2016

20-07-2016
Bởi: admin Có: Bình luận

THÔNG BÁO TUYỂN SINH HỆ TCCN CHÍNH QUY NĂM 2016 Trường Trung cấp Công đoàn Nam Định là trường duy nhất trực thuộc quản lý của Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam. Với mục tiêu đào tạo nhân lực trong khối ngành Kế toán và Bảo hộ lao động khu vực Nam Định nói […]