Chứng Chỉ Phòng Cháy Chữa Cháy PCCC

Thủ tục đăng ký cấp chứng chỉ phòng cháy chữa cháy

Để đạt được chứng chỉ về phòng cháy chữa cháy, cần tuân thủ các thủ tục sau đây:

Để yêu cầu được cấp giấy chứng nhận về phòng cháy chữa cháy, cần chuẩn bị một bộ tài liệu đầy đủ theo quy định của pháp luật hiện tại.

– Đến nộp hồ sơ xin cấp chứng chỉ phòng cháy chữa cháy tại trụ sở Phòng/Cục cảnh sát PCCC tỉnh/thành phố.

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ xin cấp chứng chỉ phòng cháy chữa cháy sẽ thực hiện việc kiểm tra tính đúng luật và tính hợp lệ của hồ sơ.

Theo giấy hẹn, bạn sẽ đến trụ sở để lấy chứng chỉ phòng cháy chữa cháy.

Hồ sơ cần phải chuẩn bị bao gồm:

Đơn đề nghị cấp chứng chỉ về phòng cháy chữa cháy.

Đối với các công trình xây dựng mới hoặc được cải tạo, các phương tiện giao thông cơ giới cần phải đáp ứng yêu cầu về an toàn phòng cháy chữa cháy. Để đảm bảo điều này, cần có bản sao chứng thực của giấy chứng nhận thẩm duyệt về phòng cháy chữa cháy kèm theo văn bản nghiệm thu hoặc bản sao chứng thực biên bản kiểm tra an toàn về việc phòng cháy chữa cháy cho các phương tiện giao thông cơ giới khác.

Các dụng cụ phòng cháy chữa cháy và trang bị cứu hộ đã được liệt kê trong tài liệu.

Quyết định về việc tạo ra một đội chữa cháy tại cơ sở đã được đưa ra.

Danh sách những nhân viên đã được đào tạo về cứu hỏa và phòng cháy.

Nội dung lớp học phòng cháy chữa cháy

Dành cho những sinh viên có nhu cầu tham gia theo đúng quy định của Bộ Công An, khóa học cấp chứng chỉ phòng cháy chữa cháy sẽ là cơ sở pháp lý vô cùng cần thiết để sinh viên có thể tiếp tục tiếp nhận các kỹ năng vững chắc trong sự nghiệp phòng cháy chữa cháy của mình.

Các nội dung mà Viện đưa ra trong lớp học bao gồm: (Viện xây dựng)

Tóm tắt tình trạng cháy nổ hiện tại và những bài học kinh nghiệm được rút ra từ các vụ cháy.

Kiến thức về luật pháp và phòng cháy chữa cháy được phù hợp cho các đối tượng cụ thể.

– Phương pháp tuyên truyền và xây dựng phong trào quần chúng về phòng cháy chữa cháy là một cách kỹ thuật thông báo và thúc đẩy ý thức cộng đồng về việc bảo vệ an toàn cháy nổ.

Các giải pháp ngăn cháy hiệu quả.

– Cách thức xây dựng và thực hiện kế hoạch cứu hỏa; các giải pháp, kỹ năng, chiến lược cứu hỏa.

– Cách thức bảo quản và sử dụng các dụng cụ phòng cháy chữa cháy chuyên dùng.

Điều kiện cấp chứng chỉ phòng cháy chữa cháy

Để đạt được chứng chỉ tập huấn về phòng cháy chữa cháy, cá nhân cần tham gia đầy đủ 06 tháng học tập về kỹ năng phòng cháy chữa cháy.

Để đạt được chứng chỉ tư vấn thẩm định, thiết kế, kiểm tra và đánh giá kỹ thuật phòng cháy chữa cháy, cá nhân cần thỏa mãn các tiêu chuẩn sau đây:

Để được hỗ trợ về phòng cháy chữa cháy, chuyên viên tư vấn cần sở hữu bằng đại học liên quan đến lĩnh vực này hoặc bằng đại học thuộc chuyên ngành tương đương và có kiến thức chuyên môn về phòng cháy chữa cháy được đào tạo.

Điều kiện để ứng viên được yêu cầu là phải có kinh nghiệm làm việc ít nhất 05 năm trong lĩnh vực tư vấn thẩm định, tư vấn kiểm tra, tư vấn thiết kế hoặc kiểm định kỹ thuật phòng cháy chữa cháy, và đã tham gia trực tiếp vào việc thiết kế ít nhất 05 dự án.

Để có được bằng tư vấn giám sát phòng cháy chữa cháy, cá nhân cần đáp ứng các điều kiện sau đây:

Để được tuyển dụng, ứng viên cần có trình độ từ trung cấp trở lên trong lĩnh vực phòng cháy chữa cháy hoặc có trình độ chuyên ngành phù hợp với hành nghề tư vấn giám sát và đã có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức về phòng cháy chữa cháy.

Điều kiện đòi hỏi ứng viên phải có kinh nghiệm ít nhất 03 năm trong việc tham gia trực tiếp các hoạt động thiết kế, thi công hoặc giám sát thi công, lắp đặt các thiết bị thuộc hệ thống phòng cháy chữa cháy. Ngoài ra, ứng viên cần có chứng chỉ đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ về giám sát thi công.

Để đạt được chứng chỉ bồi dưỡng chỉ huy trưởng trong lĩnh vực thi công phòng cháy chữa cháy, mỗi cá nhân cần thỏa mãn các điều kiện sau đây:

Để được tuyển dụng, ứng viên cần có trình độ từ trung cấp trở lên trong lĩnh vực phòng cháy chữa cháy hoặc có trình độ chuyên ngành phù hợp với hành nghề tư vấn giám sát và đã có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức về phòng cháy chữa cháy.

Xây dựng và gắn các trang thiết bị của hệ thống chữa cháy cần phải có kinh nghiệm tối thiểu 05 năm.

Lớp học huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy ( PCCC)

Cần phải tuân thủ quy định của nghị định số 103/2006/NĐ-CP ngày 08/11/2006 của chính phủ về việc bắt buộc áp dụng bảo hiểm cháy nổ cho các phương tiện và vật liệu có nguy cơ gây cháy nổ. Ngoài ra, nghị định số 46/2012/NĐ-CP ngày 22/5/2012 cũng quy định về việc thực hiện luật phòng cháy chữa cháy.

Chúng tôi hợp tác cùng trường Đại học Phòng cháy chữa cháy nhằm tổ chức khóa đào tạo và huấn luyện về phòng cháy chữa cháy, cùng cấp chứng chỉ tương ứng cho các tổ chức, cá nhân và cơ quan tại Hà Nội cũng như các địa phương khác.

Lớp học có những đặc điểm đặc biệt sau đây:

Viện xây dựng đã hợp tác cùng Trung tâm nghiên cứu ứng dụng và đào tạo huấn luyện PCCC, tổ chức một khóa huấn luyện, đào tạo và nâng cao kiến thức phòng cháy chữa cháy cùng với thực hành các phương pháp cứu hỏa, nhằm đảm bảo an toàn cho các công ty, nhà xưởng và nhà máy sản xuất.

Sinh viên tham gia học sẽ được trang bị một khoá học chất lượng tốt nhất cùng với các buổi thực hành thực tế do các chuyên gia đến từ Trung tâm nghiên cứu ứng dụng và đào tạo huấn luyện Phòng Cháy Chữa Cháy, cứu hỏa chỉ đạo.

Nếu các học sinh tham gia cùng một nhóm, thì việc đăng ký lớp học sẽ trở nên vô cùng đơn giản và giá học phí sẽ được giảm giá.

– Nơi tổ chức khóa đào tạo linh hoạt để cung cấp môi trường thuận tiện nhất cho các học sinh.

Lớp huấn luyện nghiệp vụ PCCC đang diễn ra để đào tạo cán bộ về phòng cháy chữa cháy.

Huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy PCCC

Tất cả các tổ chức, cơ quan, hộ gia đình và cá nhân liên quan đến hoạt động phòng cháy và chữa cháy cần được đào tạo và bồi dưỡng, cũng như được cấp chứng chỉ phòng cháy chữa cháy theo quy định hiện hành của pháp luật. Chứng chỉ này được cấp bởi các trung tâm đào tạo nghiệp vụ về phòng cháy và chữa cháy, có giá trị sử dụng trên toàn quốc và có thời hạn 5 năm.

Dựa trên Luật Phòng cháy và chữa cháy năm 2001, Luật đã sửa đổi và bổ sung một số điều trong Luật năm 2013. Theo Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ, được quy định chi tiết về thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều trong Luật Phòng cháy và chữa cháy. Thông tư số 66/2014/TT-BCA ngày 16/12/2014 của Bộ Công an cũng quy định chi tiết về thi hành một số điều của Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ.

Để hiểu về Phòng cháy chữa cháy, ta cần có kiến thức cơ bản.
Kiến thức cơ bản về Phòng cháy chữa cháy

Các tài liệu xác nhận về an toàn phòng cháy và cứu hỏa có thể bao gồm: (những bằng chứng phòng cháy và khử cháy khác nhau)

 • Chứng chỉ đào tạo kiến thức về phòng cháy chữa cháy.
 • Bằng cấp tư vấn đánh giá an toàn phòng cháy là yếu tố quan trọng.
 • Bằng cấp tư vấn thiết kế phòng cháy và chữa cháy.
 • Bằng chứng chỉ tư vấn giám sát phòng cháy chữa cháy.
 • Bằng chứng chỉ tư vấn kiểm tra, kiểm định kỹ thuật về phòng cháy chữa cháy.
 • Chứng chỉ đào tạo cho người chỉ huy thi công phòng cháy chữa cháy.
 • Đối tượng cần cấp chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy

  Những thực thể cần phải nhận bằng chứng chỉ đào tạo về các kỹ năng liên quan đến phòng cháy và chữa cháy gồm: (không thay đổi nguồn)

  Theo quy định tại điều 37 khoản 2 của Luật Phòng cháy và chữa cháy, những cá nhân mang danh hiệu chỉ huy phải đảm nhận trách nhiệm chữa cháy.

  Nhóm phòng cháy cơ sở, nhóm bảo vệ dân phố và đội chữa cháy chuyên nghiệp, cùng với các công chức và thành viên của nhóm.

  Các môi trường có nguy cơ về hỏa hoạn, nổ hoặc tiếp xúc liên tục với các chất nguy hiểm về hỏa hoạn, nổ là nơi làm việc của các cá nhân.

  – Những người đang làm việc trong các cơ sở sản xuất, kinh doanh các phương tiện về phòng cháy chữa cháy;.

  Đào tạo, tập huấn và huấn luyện nghiệp vụ về phòng cháy chữa cháy được yêu cầu bởi những đối tượng khác.

  Để áp dụng các công nghệ phòng cháy chữa cháy tiên tiến, các sinh viên cần phải có những kỹ năng cần thiết liên quan đến vấn đề này. Với đội ngũ giảng viên có uy tín và kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực đào tạo, chắc chắn sẽ giúp cho sinh viên dễ dàng đáp ứng được các yêu cầu để đạt được chứng chỉ phòng cháy chữa cháy và áp dụng thành công trong cuộc sống.

  Xin vui lòng liên hệ để biết thêm chi tiết:

  Trung tâm đào tạo và huấn luyện cán bộ trong lĩnh vực xây dựng.

  Văn phòng giao dịch của chúng tôi nằm tại Tầng 3 – Tòa A1 Phương Đông GreenPark – Số 1 Trần Thủ Độ, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội và có mã số TM27A.

  Website: https://vienxaydung.Edu.Vn/.

  Số điện thoại liên hệ: 0904.889.859 – 0909 099 583.

  Email: [email protected].

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *