Chủ nghĩa xã hội khoa học là gì?

Chủ nghĩa xã hội khoa học là một khái niệm trừu tượng và kiến thức liên quan khá phức tạp. Tuy nhiên, vì tính đặc biệt của nó, thuật ngữ này không được sử dụng phổ biến trong cuộc sống thường ngày.

Chúng tôi sẽ phân tích một vài chủ đề cơ bản để giải đáp câu hỏi “Khái niệm Chủ nghĩa xã hội khoa học là gì?” Trong bài viết của chúng tôi hôm nay.

Chủ nghĩa xã hội khoa học là gì?

Một thuật ngữ đã được đưa ra để miêu tả các lý thuyết về kinh tế, chính trị và xã hội được sáng lập bởi Karl Marx và được gọi là chủ nghĩa xã hội khoa học. Thuật ngữ này diễn tả một cách có hệ thống và đưa ra những điều kiện và tiền đề quan trọng cho việc xây dựng chủ nghĩa xã hội khoa học, phản đối chủ nghĩa xã hội ảo tưởng.

Xóa bỏ tình trạng kẻ áp bức đồng loại và xây dựng một tổ chức xã hội mới không gặp những xung đột của chủ nghĩa tư bản, đó cũng là phương thức thực hiện hiện thực dựa trên khoa học. Những người theo chủ nghĩa xã hội lý tưởng đã mơ ước nhưng chưa thể thực hiện được.

Điều kiện ra đời chủ nghĩa xã hội khoa học

Nền tảng về văn hoá và tư duy:

Trong lĩnh vực khoa học, văn hóa và tư tưởng, con người đã đạt được rất nhiều kết quả ấn tượng vào đầu thế kỉ XIX.

Thuyết tế bào do M.Sơlayden và T.Savanxo đề xuất, thuyết tiến hóa, thuyết bảo toàn và quá trình chuyển đổi năng lượng của M.Lomonoxop đều là các lý thuyết quan trọng trong lĩnh vực khoa học tự nhiên. Bên cạnh đó, còn có môn kinh tế chính trị học của Anh.

Các nền tảng tư tưởng – văn hóa đã góp phần đáng kể vào sự phát triển của khoa học, văn hóa và tư tưởng. Chủ nghĩa Mác nói chung và chủ nghĩa xã hội khoa học nói riêng đã được hình thành nhờ các yếu tố đó.

Tình hình kinh tế và xã hội hiện tại:

Việc sản xuất tư bản chủ nghĩa đã được đẩy mạnh bởi Cuộc cách mạng khoa học – kỹ thuật lần thứ Nhất. Tuy nhiên, sự phát triển này đã tạo ra nhiều mâu thuẫn giữa lực lượng sản xuất có tính xã hội hóa ngày càng cao và quan hệ sản xuất dựa trên chế độ chiếm hữu tư nhân tư bản chủ nghĩa.

Cuộc đấu tranh của tầng lớp lao động trong các cuộc cách mạng phát triển mạnh mẽ, đã được tổ chức và có quy mô rộng lớn.- Những cuộc cách mạng này có tính chất đại chúng và mang hình thức chính trị.- Sự phát triển vượt bậc của tầng lớp lao động đòi hỏi xây dựng một hệ thống lý luận khoa học và cách mạng cần thiết.

Tầng lớp lao động ngày nay đã trưởng thành và tham gia vào cuộc chiến chống lại tầng lớp tư sản, với tư cách là một nhóm người độc lập trong xã hội, nhờ vào sự phát triển của chủ nghĩa tư bản. Đây là một đội ngũ xã hội có thể giải quyết những xung đột mà chủ nghĩa tư bản đã gây ra.

Chủ nghĩa xã hội khoa học được hình thành dưới những điều kiện cụ thể.

Nội dung của chủ nghĩa xã hội khoa học

Nhiệm vụ quan trọng nhất của tầng lớp lao động trong lý thuyết chủ nghĩa xã hội khoa học là sự kiện lịch sử quan trọng nhất. Điều này là trụ cột cơ bản nhất của lý thuyết chủ nghĩa xã hội khoa học và được phát hiện ra là một thành tựu của chủ nghĩa Mác-Lênin.

Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân theo Mác và Anghen là tiêu diệt chế độ tư bản chủ nghĩa và chế độ bóc lột người, giải phóng tất cả nhân loại khỏi mọi áp bức, bóc lột và đổi thay nghèo nàn lạc hậu. Điều quan trọng nhất đó là xây dựng một xã hội cộng sản chủ nghĩa hiện đại, nơi mọi người lao động được giải phóng.

Bản tuyên ngôn của Đảng Cộng sản đã trình bày luận thuyết về sứ mệnh lịch sử của tầng lớp lao động được Mác và Ăng-ghen. Trong tác phẩm này, các vị đã đưa ra các điều kiện khách quan quy định về sứ mệnh lịch sử của tầng lớp lao động, cụ thể.

Sự thực hiện nhiệm vụ đó của họ phụ thuộc vào tình hình kinh tế – xã hội khách quan, cũng có nghĩa là khả năng đoàn kết và đồng lòng giữa các tầng lớp, cũng như khả năng lãnh đạo trong cuộc chiến đấu.

Tầng lớp lao động công nhân được đào tạo trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp tiến bộ, đoàn kết và tổ chức lại thành một đội ngũ xã hội mạnh mẽ. Họ là tầng lớp trực tiếp đối đầu với tầng lớp tư sản và chịu đựng sự áp bức, khai thác đáng kể. Theo bản chất, họ là tầng lớp cách mạng hoàn toàn chống lại chế độ bóc lột và áp bức của tư bản chủ nghĩa.

Tầng lớp lao động là đội ngũ sản xuất tiên tiến nhất trong hệ thống kinh tế tư bản. Vị trí kinh tế – xã hội của họ là không thể chối cãi. Với tính cách đó, tầng lớp lao động là lực lượng quyết định phá vỡ quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa.

Chủ nghĩa xã hội khoa học là gì? Đó là câu hỏi đã được trả lời chi tiết trong phần trên đây. Một số vấn đề liên quan đến chủ nghĩa xã hội khoa học cũng đã được phân tích thêm. Hy vọng những thông tin trong bài viết này sẽ hữu ích cho quý độc giả.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *