Giới thiệu ngành Kinh tế xây dựng – Tuyển sinh – Trường Đại học Giao thông vận tải TP.HCM

Ngành kinh tế xây dựng.

1. Ngành Kinh tế Xây dựng chuyên môn.

 • Mã ngành dùng để xét tuyển là 758030101 cho hệ đại trà và 758030101H cho hệ chất lượng cao.
 • Tập hợp các môn dùng để xét tuyển bao gồm A00, A01 và D01.
 • Ngành học Quản lý dự án xây dựng.

 • Mã ngành xét tuyển là 758030102 cho hệ đại trà và 758030102H cho hệ chất lượng cao.
 • Tập hợp các môn dùng để xét tuyển bao gồm A00, A01 và D01.
 • 3. Chuyên ngành QUẢN LÝ KINH TẾ VÀ BẤT ĐỘNG SẢN.

 • Mã ngành xét tuyển là 758030103 cho hệ đại trà và 758030103H cho hệ chất lượng cao.
 • Tập hợp các môn dùng để xét tuyển bao gồm A00, A01 và D01.
 • __________________________________.

  1. Ngành học về Kinh tế Xây dựng (758030101 – 758030101H).

  Tổng quan giới thiệu.

  Kinh tế xây dựng là một lĩnh vực thuộc ngành xây dựng, kết hợp giữa chuyên môn kinh tế và quản lý xây dựng. Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành này có năng lực tham gia vào các hoạt động kinh doanh và đầu tư trong các dự án xây dựng. Cụ thể, các công việc mà họ có thể thực hiện bao gồm: Đưa ra các giải pháp chiến lược, phát triển doanh nghiệp trong ngành xây dựng; Lập kế hoạch, tổ chức và điều hành các hoạt động tại các công trường xây dựng; Thẩm định và đánh giá dự án đầu tư xây dựng; Xây dựng dự toán, thẩm tra và đánh giá chi phí xây dựng, thanh toán tiền cho các công trình xây dựng; Tổ chức đấu thầu và dự thầu; Kiểm toán ngân sách đầu tư xây dựng; Quản lý hợp đồng và các công tác tài chính, kế toán trong các doanh nghiệp xây dựng….

  Mục đích phổ quát.

  Sinh viên tốt nghiệp ngành Kinh tế xây dựng (chuyên ngành Quản lý dự án xây dựng) đã được đào tạo với phẩm chất chính trị vững vàng, ý thức tổ chức kỹ luật tốt, đạo đức nghề nghiệp cao, thái độ tích cực trong làm việc, phương pháp làm việc hợp lý, mức độ tự chủ cao, kiến thức và kỹ năng đủ để phân tích và giải quyết các vấn đề chuyên môn phức tạp. Họ có khả năng làm việc chuyên nghiệp trong môi trường làm việc trong nước và quốc tế hội nhập.

 • Mục tiêu cụ thể đã được xác định.
 • 1. Kiến thức học thuật.

  Trong quá trình xây dựng, kiến thức về lý luận chính trị và pháp luật là rất quan trọng. Bên cạnh đó, cần đào tạo kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản để đáp ứng yêu cầu của công việc. Để quản lý kinh tế hiệu quả, kiến thức cơ bản về ngành kinh tế xây dựng là vô cùng cần thiết. Hơn nữa, kiến thức về các quá trình đầu tư và hoạt động trong doanh nghiệp xây dựng như đấu thầu, hợp đồng, thanh quyết toán, thi công, khối lượng, chi phí và rủi ro cũng rất quan trọng. Bên cạnh đó, cần đào tạo cho nhân viên kiến thức chuyên môn về tin học, quản lý dự án, điều tra quy hoạch, môi trường, kế hoạch, chiến lược, marketing, tài chính, kế toán, kiểm toán và dự án đầu tư để có thể hoàn thành tốt công việc.

  2. Tài năng.

  Trong phạm vi công việc của tôi, tôi có thể thực hiện nhiều tác vụ khác nhau, bao gồm tổ chức các hoạt động đấu thầu, đàm phán các hợp đồng, thành lập và quản lý các công ty tư vấn đầu tư xây dựng, thực hiện các công việc thi công xây dựng, và đóng vai trò là chủ đầu tư cho các dự án. Ngoài ra, tôi cũng có khả năng đặt vấn đề, phân tích, đánh giá và tổng hợp thông tin để đưa ra các chiến lược và phương án đấu thầu, đầu tư, hợp đồng và thi công xây dựng hiệu quả. Tôi cũng có thể truyền đạt kiến ​​thức và hướng dẫn đồng nghiệp, cũng như đưa ra các phản biện, phê bình và đề xuất giải pháp thay thế khi có sự thay đổi về môi trường. Đồng thời, tôi cũng có khả năng đánh giá hiệu quả công việc của đồng nghiệp và có trình độ ngoại ngữ bậc 4/6 khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam, có thể sử dụng tiếng Anh chuyên ngành trong công việc của mình.

  3. Độ tự quản và trách nhiệm của cá nhân.

  Đánh giá, đưa ra các đề xuất giải pháp và bảo vệ quan điểm cá nhân; lập kế hoạch, xây dựng tổ chức, thực hiện hoạt động chuyên ngành, kiểm tra và cải thiện hiệu quả công việc. Hướng dẫn, giám sát các cá nhân hoặc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn; làm việc độc lập hoặc làm việc theo nhóm trong điều kiện làm việc thay đổi, chịu trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm đối với tổ chức.

  Các hoạt động của sinh viên.

  Hoạt động học tập và thực hành.

  Nghiên cứu khoa học.

  Những hoạt động về văn hóa và xã hội.

  Trường Đại học Giao thông vận tải TP.HCM đang tuyển sinh chương trình đào tạo Kinh tế xây dựng. Đây là một ngành học đầy hứa hẹn với nhiều cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực xây dựng và kinh tế. Nếu bạn đang muốn tìm kiếm một ngành học phù hợp với sở thích và khả năng của mình, hãy cân nhắc đến chương trình đào tạo Kinh tế xây dựng tại Trường Đại học Giao thông vận tải TP.HCM.
  Trường Đại học Giao thông vận tải TP.HCM đang tuyển sinh chương trình đào tạo Kinh tế xây dựng. Đây là một ngành học đầy hứa hẹn với nhiều cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực xây dựng và kinh tế. Nếu bạn đang muốn tìm kiếm một ngành học phù hợp với sở thích và khả năng của mình, hãy cân nhắc đến chương trình đào tạo Kinh tế xây dựng tại Trường Đại học Giao thông vận tải TP.HCM.

  Kiểm tra đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên chuyên ngành Kinh tế xây dựng.

  Cơ hội nghề nghiệp.

  Nhằm đáp ứng nhu cầu nhân lực trong lĩnh vực kinh tế xây dựng trong thời gian tới, cần có một số lượng lớn nhân lực để triển khai nhiều dự án xây dựng mới và cải tạo các công trình đã cũ. Trong giai đoạn từ 2021 đến 2025, thị trường lao động trong ngành xây dựng tại Việt Nam cần khoảng 10.000 lao động mỗi năm, đặc biệt là các vị trí liên quan đến kinh tế xây dựng. Các sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành kinh tế xây dựng có thể đảm nhận các vị trí sau đây:

  Bạn có thể làm việc tại các tổ chức như các công ty xây dựng, các tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng, các doanh nghiệp tư vấn, các quỹ đầu tư, các tổ chức tài chính, ngân hàng hoặc kho bạc.

  Các bộ phận chuyên về lập kế hoạch – ký hợp đồng, tài chính – kế toán, kiểm toán, kỹ thuật – thầu, đầu tư, thẩm định, tài chính, tín dụng, cùng ban chỉ huy công trình đều cần tuyển dụng nhân viên có chuyên môn phù hợp và đảm nhiệm các vị trí công việc. Sau một thời gian làm việc, nhân viên có thể được thăng chức lên vị trí quản lý trong các bộ phận và tổ chức nêu trên.

  Giảng dạy nghề có thể mở ra nhiều ngành nghề khác nhau, trong đó bao gồm cả chuyên ngành liên quan và tham gia giảng dạy các môn học chuyên môn cho sinh viên ở các trường đại học, cao đẳng, và trung học chuyên nghiệp.

  Những khóa học cao hơn sau khi tốt nghiệp đại học trong các lĩnh vực quản lý dự án xây dựng, kinh tế xây dựng, quản lý kinh doanh đem lại cơ hội cho bạn tiếp tục rèn luyện và phát triển kỹ năng chuyên môn.

  Các thành phần của kế hoạch giảng dạy.

  Thông tin chi tiết có thể được xem tại đường link sau: http://daotao.Ut.Edu.Vn/?Mid=43.

  Chương trình đào tạo về Quản lý Dự án Xây dựng (758030102 – 758030102H) là chuyên ngành được cung cấp.

  Tổng quan giới thiệu.

  Lĩnh vực Quản lý dự án xây dựng là một ngành học kết hợp giữa kinh tế và kỹ thuật, đào tạo các chuyên gia quản lý dự án đầu tư xây dựng. Các tân sinh viên hoàn thành chuyên ngành này có khả năng tham gia vào các công việc trong lĩnh vực quản lý kinh tế-kỹ thuật của các dự án xây dựng như: quản trị, tổ chức điều hành các dự án đầu tư xây dựng; lập và xác nhận dự án đầu tư; đánh giá và quản lý chi phí dự án xây dựng; quản lý tiến độ thực hiện dự án; giám sát và quản lý chất lượng dự án xây dựng; quản lý rủi ro trong quá trình thực hiện dự án; quản lý hợp đồng và giải quyết tranh chấp; đánh giá hiệu quả thực hiện dự án.

  Đích đến của chương trình.

 • Mục tiêu tổng quát.
 • Sinh viên tốt nghiệp ngành Kinh tế Xây dựng (chuyên ngành Quản lý dự án xây dựng) đã được đào tạo với phẩm chất chính trị vững vàng, ý thức tổ chức kỹ luật tốt, đạo đức nghề nghiệp, thái độ tích cực trong công việc, phương pháp làm việc khoa học tự chủ cao, kiến thức và kỹ năng đầy đủ để giải quyết các vấn đề phức tạp liên quan đến chuyên môn. Họ cũng có thái độ chuyên nghiệp trong môi trường làm việc trong nước và tham gia vào quá trình hội nhập quốc tế.

 • Mục đích cụ thể.
 • 1. Về mặt kiến thức.

  Giải quyết những thách thức căn bản trong các hoạt động kinh doanh thường ngày của các tổ chức xây dựng hoặc các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng.

  Thiết lập hệ thống quản lý cho doanh nghiệp hoặc dự án đầu tư xây dựng là cần thiết.

  – Tổ chức thực hiện các hoạt động chuyên môn trong lĩnh vực kinh doanh xây dựng/ dự án đầu tư xây dựng;.

  2. Kỹ năng và kỹ năng chuyên môn.

  Tôi định thiết lập một hệ thống tổ chức để thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn trong lĩnh vực xây dựng và đầu tư xây dựng của doanh nghiệp.

  3. Mức độ tự quản và nghĩa vụ.

  Để đảm bảo tính hiệu quả của hoạt động kinh doanh xây dựng/dự án đầu tư xây dựng, cần thiết thiết lập mối liên hệ với các đối tác liên quan.

  Các hoạt động của sinh viên.

  Hoạt động học tập và thực hành.

  Nghiên cứu khoa học.

  Những hoạt động về văn hóa và xã hội.

  Trường Đại học Giao thông vận tải TP.HCM đang tuyển sinh chương trình đào tạo Kinh tế xây dựng. Đây là một ngành học đầy hứa hẹn với nhiều cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực xây dựng và kinh tế. Nếu bạn đang muốn tìm kiếm một ngành học phù hợp với sở thích và khả năng của mình, hãy cân nhắc đến chương trình đào tạo Kinh tế xây dựng tại Trường Đại học Giao thông vận tải TP.HCM.

  Kế hoạch đào tạo cho Ngành kinh tế xây dựng và quản lý xây dựng sẽ được nâng cao bằng cách tổ chức các chuyến tham quan thực tế và thảo luận để thu thập ý kiến đóng góp.

  Cơ hội nghề nghiệp.

  Tại trường Đại học Giao thông vận tải TP Hồ Chí Minh, chương trình đào tạo chuyên ngành Quản lý dự án xây dựng sẽ giúp sinh viên học tập và đáp ứng hiệu quả các yêu cầu về vị trí nghề nghiệp như:

  Trong ngành xây dựng, chuyên môn nghiệp vụ bao gồm việc xây dựng dự án đầu tư, đấu thầu, quản lý chi phí, thanh toán, tiến độ, rủi ro, an toàn lao động và vật tư thiết bị.

  Dịch vụ tư vấn trong lĩnh vực xây dựng bao gồm cung cấp tư vấn kiểm toán cho dự án, quản lý dự án, tham gia đấu thầu và thẩm định dự án.

  Vai trò của quản trị kinh doanh là rất quan trọng trong việc xây dựng chiến lược kinh doanh, đầu tư vào các dự án và các hoạt động liên quan.

  Nghiên cứu khoa học về quản lý xây dựng.

  Sau khi hoàn thành khóa học chuyên ngành Quản lý dự án xây dựng với cơ sở kiến thức đã được học, kỹ năng nghề nghiệp và khả năng sử dụng ngoại ngữ, học viên đã có cơ hội trải nghiệm thực tế trong môi trường làm việc. Vì vậy, khi tốt nghiệp, họ sẽ có thể đảm nhiệm tốt các vị trí trong các đơn vị như:

  Các Tập đoàn, Tổng công ty và Công ty trong lĩnh vực xây dựng.

  Các doanh nghiệp tư vấn trong lĩnh vực xây dựng.

  Các ban quản lý dự án đầu tư xây dựng;

  Các ngân hàng, các cơ quan tài chính và các quỹ đầu tư.

  Các tổ chức chính phủ liên quan đến lĩnh vực xây dựng.

  Các công ty khởi nghiệp tự thành lập trong lĩnh vực xây dựng.

  Các trường đại học và viện nghiên cứu.

  Tuyển dụng nhân sự chất lượng luôn là một thách thức khó khăn đối với các doanh nghiệp, tổ chức trong lĩnh vực xây dựng. Với sự phát triển vượt bậc của ngành này, nhu cầu tuyển dụng người có kỹ năng cơ bản vẫn là rất quan trọng đối với Việt Nam trong vòng 20 năm tới. Vì vậy, ngành kinh tế xây dựng sẽ là một trong những ngành có nhu cầu nhân sự hàng đầu đối với các chủ đầu tư, ban quản lý dự án và các doanh nghiệp đầu tư, xây dựng.

  Hàng năm, Trường tổ chức hơn 10 sự kiện việc làm cho sinh viên cùng các buổi thảo luận chuyên môn. Doanh nghiệp trực tiếp liên hệ với Bộ môn Kinh tế Xây dựng để tìm kiếm nhân lực thông qua các hoạt động này. Ngoài ra, đội ngũ giảng viên của Khoa Kinh tế vận tải và Bộ môn Kinh tế Xây dựng luôn cố gắng tổ chức các hoạt động ngoại khóa để kết nối doanh nghiệp chuyên ngành trong lĩnh vực kiểm toán, tư vấn đầu tư xây dựng, thi công,… Và các cựu sinh viên, chuyên gia trong ngành Kinh tế xây dựng để giúp sinh viên hiểu rõ hơn về thực tế sản xuất.

  Sinh viên có rất nhiều cơ hội để trao đổi thông tin và kết nối thông qua những hoạt động trên, đồng thời tiếp cận với những cơ hội việc làm hấp dẫn. Thực tế, có nhiều sinh viên ở năm thứ ba đã có cơ hội thực tập, học việc và được tuyển dụng tại các doanh nghiệp, trong lĩnh vực chuyên môn phù hợp. Đặc biệt, tỷ lệ sinh viên được tuyển dụng ngay sau kỳ thực tập tốt nghiệp là trên 30%. Tỷ lệ sinh viên có cơ hội làm việc đúng chuyên ngành sau khi tốt nghiệp đạt mức trên 90% hàng năm.

  Các thành phần của kế hoạch giảng dạy.

  Thông tin chi tiết có thể được xem tại đường link sau: http://daotao.Ut.Edu.Vn/?Mid=43.

  Ngành học về Bất động sản và Kinh doanh (758030102 – 758030102H) là một trong những chương trình đào tạo được đề xuất.

  Tổng quan giới thiệu.

  Lãnh vực bất động sản đang thu hút sự quan tâm đặc biệt của người học bởi vì nó mang lại mức thu nhập cao và môi trường làm việc chuyên nghiệp từ các công ty lớn trong và ngoài nước. Để đáp ứng nhu cầu đào tạo và xu hướng phát triển trong lĩnh vực này, Trường Đại học Giao thông vận tải TP.HCM đã triển khai chuyên ngành Kinh tế và Quản lý bất động sản trình độ Đại học. Chương trình đào tạo được thiết kế để có tính ứng dụng cao và được liên kết chặt chẽ với thực tiễn. Sinh viên được trang bị các kiến thức chính về kinh doanh bất động sản, xây dựng và phát triển dự án bất động sản, và quản lý khai thác bất động sản. Đội ngũ giảng viên là những chuyên gia có kinh nghiệm trong lĩnh vực Bất động sản và phát triển dự án. Các chuyên gia lĩnh vực Bất động sản cũng sẽ tham gia trong quá trình đào tạo để trang bị cho sinh viên các kiến thức và kỹ năng cần thiết trong hoạt động nghề nghiệp, tạo ra khả năng tự chủ trong công việc.

  Các sinh viên sẽ được cung cấp rất nhiều cơ hội tham gia các buổi hội thảo, hội nghị chuyên môn trong suốt quá trình học tập tại trường, với mục tiêu đào tạo cho ứng dụng. Họ cũng sẽ có cơ hội tiếp cận với các dự án bất động sản, doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực xây dựng thông qua các hoạt động thực tiễn. Những hoạt động này sẽ giúp cho sinh viên tiếp cận sớm với môi trường làm việc và có thể định hướng cho mình vị trí nghề nghiệp phù hợp sau khi tốt nghiệp.

  Tại Trường Đại học Giao thông vận tải TP. HCM, là một môi trường sôi động, có nhiều hội sinh viên hoạt động trong lĩnh vực âm nhạc, thể thao và văn hóa. Đây là nơi để các sinh viên có thể phát huy tối đa năng lực và trí tuệ của mình. Hơn nữa, còn có.

  Đích đến của chương trình.

 • Mục đích phổ quát.
 • Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành kinh tế và quản lý bất động sản được đào tạo với phẩm chất chính trị vững vàng, ý thức tổ chức kỷ luật tốt, đạo đức nghề nghiệp, thái độ tích cực trong làm việc, phương pháp làm việc khoa học, mức độ tự chủ cao và đầy đủ kiến thức và kỹ năng để lập luận và giải quyết các vấn đề phức tạp trong chuyên môn. Họ cũng được đào tạo để hoạt động chuyên nghiệp trong môi trường làm việc trong nước và quốc tế.

 • Mục tiêu cụ thể đã được xác định.
 • 1. Về mặt tri thức.

 • Xử lý những khó khăn cơ bản trong quá trình kinh doanh thông thường của các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng.- Giải quyết các vấn đề cơ bản trong hoạt động kinh doanh bất động sản.- Giải quyết những khó khăn cơ bản trong quá trình đầu tư và xây dựng dự án.- Xử lý những vấn đề cơ bản liên quan đến quản lý và vận hành tòa nhà.
 • Thiết lập một cơ chế quản lý hiệu quả cho doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng, kinh doanh bất động sản, đầu tư vào các dự án xây dựng và quản lý hoạt động vận hành các tòa nhà.
 • Các hoạt động chuyên môn trong lĩnh vực doanh nghiệp xây dựng, kinh doanh bất động sản, dự án xây dựng và quản lý vận hành tòa nhà được tổ chức thực hiện bởi các chuyên gia trong ngành.
 • 2. Kỹ năng và kỹ năng chuyên môn.

  Các tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn của các doanh nghiệp trong lĩnh vực xây dựng, kinh doanh bất động sản, dự án đầu tư xây dựng và quản lý vận hành tòa nhà tại cả trong và ngoài nước, đều cần phải thiết lập một quy trình rõ ràng.

  3. Sự độc lập và trách nhiệm.

  Để đảm bảo tối đa hiệu quả hoạt động của công ty xây dựng/ kinh doanh bất động sản/ dự án đầu tư xây dựng/ quản lý vận hành tòa nhà, cần thiết thiết lập mối quan hệ tốt với các đối tác liên quan.

  Trường Đại học Giao thông vận tải TP.HCM đang tuyển sinh chương trình đào tạo Kinh tế xây dựng. Đây là một ngành học đầy hứa hẹn với nhiều cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực xây dựng và kinh tế. Nếu bạn đang muốn tìm kiếm một ngành học phù hợp với sở thích và khả năng của mình, hãy cân nhắc đến chương trình đào tạo Kinh tế xây dựng tại Trường Đại học Giao thông vận tải TP.HCM.

  Cảnh quan của ngày hội tuyển dụng tại Trường Đại học Giao thông vận tải TP. Hồ Chí Minh vào năm 2022.

  Trường Đại học Giao thông vận tải TP.HCM đang tuyển sinh chương trình đào tạo Kinh tế xây dựng. Đây là một ngành học đầy hứa hẹn với nhiều cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực xây dựng và kinh tế. Nếu bạn đang muốn tìm kiếm một ngành học phù hợp với sở thích và khả năng của mình, hãy cân nhắc đến chương trình đào tạo Kinh tế xây dựng tại Trường Đại học Giao thông vận tải TP.HCM.

  Cần tìm hiểu nhu cầu việc làm trong lĩnh vực bất động sản như thế nào?

  Thị trường Bất động sản tại Việt Nam đang phát triển rất sôi động. Theo báo cáo mới đây của Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, dự kiến trong 10 năm tới (2020 ÷ 2030), giá trị tài sản bất động sản sẽ tăng lên 1.232,29 tỷ USD, tương đương 22% GDP, so với con số hiện tại là 205,26 tỷ USD. Do đó, nhu cầu nhân lực trong ngành này sẽ tiếp tục tăng mạnh. Theo Báo cáo Thị trường lao động tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2021, ngành Bất động sản đang có nhu cầu tuyển dụng nhiều vị trí, bao gồm Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất; Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê,… Theo dự báo, nhu cầu nhân lực trong lĩnh vực này tại Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tăng lên khoảng 330.000 người/năm trong khoảng thời gian từ nay đến năm 2030, và đây sẽ là một trong những ngành có nhu cầu nhân lực cao nhất.

  Trường Đại học Giao thông vận tải TP.HCM đang tuyển sinh chương trình đào tạo Kinh tế xây dựng. Đây là một ngành học đầy hứa hẹn với nhiều cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực xây dựng và kinh tế. Nếu bạn đang muốn tìm kiếm một ngành học phù hợp với sở thích và khả năng của mình, hãy cân nhắc đến chương trình đào tạo Kinh tế xây dựng tại Trường Đại học Giao thông vận tải TP.HCM.

  Cơ hội nghề nghiệp.

  Để hỗ trợ cho sinh viên đáp ứng tốt các yêu cầu về vị trí công việc, chương trình đào tạo chuyên ngành Kinh tế và Quản lý Bất động sản tại Trường Đại học Giao thông vận tải TP. Hồ Chí Minh đã được thiết kế.

  Cung cấp tư vấn, môi giới, kinh doanh và các dịch vụ liên quan đến bất động sản.

  Cung cấp hỗ trợ đầu tư, lập kế hoạch xây dựng, quản lý và phát triển các dự án bất động sản;

  – Giá trị của tài sản đất đai.

  Việc khai thác và điều hành bất động sản bao gồm quản lý vận hành tòa nhà và bất động sản thương mại cùng với mở rộng các dịch vụ nghỉ dưỡng.

  Nghiên cứu khoa học về lĩnh vực địa ốc và quản lý tòa nhà.

  Khi hoàn thành khóa học chuyên ngành Kinh tế và quản lý bất động sản, học viên sẽ được trang bị kiến thức nền tảng, kỹ năng chuyên môn và năng lực sử dụng ngoại ngữ. Thông qua trải nghiệm thực tế trong môi trường làm việc, họ có thể tự tin đảm nhận các vị trí sau khi tốt nghiệp tại các đơn vị như:

  Những tập đoàn, tập đoàn tổng hợp, doanh nghiệp đầu tư và phát triển bất động sản là những công ty đóng vai trò quan trọng trong lĩnh vực này.

  Các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Bất động sản (Tư vấn, quản lý, môi giới, định giá);.

  Các ngân hàng, các cơ quan tài chính và các quỹ đầu tư.

  Các tổ chức chính phủ liên quan đến quản lý bất động sản và đất đai.

  Các doanh nghiệp khởi nghiệp tự mình trong lĩnh vực Bất động sản.

  Các trường đại học và viện nghiên cứu.

  Chương trình huấn luyện.

  Để hỗ trợ cho người học có được một nền tảng kiến thức vững chắc và bao quát về nhiều lĩnh vực liên quan đến Bất động sản, chương trình đào tạo đã được thiết kế theo hướng tiếp cận với các công việc thực tế. Chương trình này bao gồm 120 tín chỉ và được phân chia thành 8 kỳ học, trong đó bao gồm 01 kỳ thực tập và hoàn thành Luận văn tốt nghiệp. Bên cạnh đó, chương trình cũng đáp ứng được những nhu cầu ngày càng khắt khe của các doanh nghiệp hoạt động trong thị trường Bất động sản.

  Học sinh được tiếp cận không chỉ những kiến thức tổng quát của lĩnh vực mà còn được học tập những kiến thức chuyên sâu về lĩnh vực đó.

 • Kinh tế và quản lý đất đai.
 • Kỹ thuật cơ sở hạ tầng đô thị.
 • Luật pháp liên quan đến đất đai và tài sản không động đậy.
 • Ước tính giá trị của tài sản đất đai.
 • Duy trì các công trình xây dựng.
 • Áp dụng phong thủy.
 • Đầu tư vào lĩnh vực Bất động sản.
 • Hệ thống công nghệ của tòa nhà.
 • Quản lý công trình xây dựng.
 • Xác định giá trị và quản lý chi phí cho các dự án xây dựng.
 • Quản lý thầu và hợp đồng trong lĩnh vực xây dựng.
 • Thị trường địa ốc.
 • Quản lý chuỗi cung ứng trong các dự án xây dựng.
 • Tạo và đánh giá kế hoạch đầu tư Xây dựng.
 • Thực hiện đo lường và quản lý khối lượng công trình xây dựng.
 • Dịch vụ trung gian về bất động sản.
 • Quản lý kinh doanh khách sạn.
 • Thành phố thông minh. (Không có thay đổi)
 • Dự đoán kinh tế và phân tích số liệu bất động sản.
 • Điều hành hoạt động của tòa nhà.
 • Sử dụng Công nghệ thông tin trong quản lý và vận hành tòa nhà.
 • Trường Đại học Giao thông vận tải TP.HCM đang tuyển sinh chương trình đào tạo Kinh tế xây dựng. Đây là một ngành học đầy hứa hẹn với nhiều cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực xây dựng và kinh tế. Nếu bạn đang muốn tìm kiếm một ngành học phù hợp với sở thích và khả năng của mình, hãy cân nhắc đến chương trình đào tạo Kinh tế xây dựng tại Trường Đại học Giao thông vận tải TP.HCM.

  Các khóa học được thiết kế để liên kết tốt với thực tế.

  Các thành phần của kế hoạch giảng dạy.

  Thông tin chi tiết có thể được xem tại đường link sau: http://daotao.Ut.Edu.Vn/?Mid=43.

  Video giới thiệu.

  Website KHOA KINH TẾ VẬN TẢI: https://kinhte.Ut.Edu.Vn/ là nơi mà bạn có thể ghé thăm để tìm hiểu thông tin về lĩnh vực kinh tế và giao thông.

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *