Giấy báo trúng tuyển đại học năm 2023: Khi nào thì có? Nhận ở đâu?

 • Khi nào sẽ có giấy báo trúng tuyển đại học năm 2023 và ở đâu có thể nhận được?
 • Mục lục bài viết

  1. Giấy báo trúng tuyển đại học là gì?

  Thư giấy thông báo trúng tuyển đại học đã được trường đại học gửi đến các ứng viên đủ điều kiện tham gia chương trình đào tạo trong kỳ tuyển sinh đại học. Thư này xác nhận rằng thí sinh đã được nhận vào đại học và là điều kiện cần để thực hiện các thủ tục nhập học theo quy định.

  Các cách gửi thông báo xác nhận đỗ đại học cho các thí sinh đỗ hiện nay bao gồm: đồng thời gửi thông qua nhiều phương tiện truyền thông khác nhau.

  – Gửi bản cứng Thông báo trúng tuyển nhập học theo hình thức chuyển phát nhanh tới địa chỉ của thí sinh;.

  Truyền bản số Thông báo đỗ vào học qua mạng tới hộp thư điện tử của các thí sinh.

  2. Mẫu giấy báo trúng tuyển đại học

  Thông tin về giấy báo trúng tuyển đại học không được quy định bởi Bộ giáo dục và đào tạo để sử dụng chung, mà được các trường đại học thiết kế riêng. Theo Quy chế tuyển sinh đại học năm 2022 (Thông tư 08/2022/TT-BGDĐT ngày 06/6/2022), các cơ sở đào tạo phải gửi giấy báo trúng tuyển cho các thí sinh đã trúng tuyển, trong đó cung cấp thông tin chi tiết về các thủ tục và phương thức nhập học.

  Do đó, về cơ bản Giấy thông báo nhập học đại học sẽ phải bao gồm những thông tin sau đây:

  Trường đại học đã thông báo kết quả trúng tuyển.

  Thông tin cá nhân của thí sinh trúng tuyển bao gồm tên đầy đủ, mã số thí sinh, ngày tháng năm sinh, giới tính, số CMND và đối tượng dự thi.

  Thông tin về kết quả bài thi.

  Thông tin về chuyên ngành được nhận vào.

  Thời điểm bắt đầu học.

  Các tài liệu, thủ tục cần sẵn sàng để bắt đầu hành trình học tập.

  Phương thức nhập học. (Không có thay đổi vì không cần thiết)

  Thông tin liên quan đến chi phí học tập.

  Khi gặp phải bất kỳ khó khăn hay vướng mắc nào, hãy nhanh chóng liên hệ với nhà trường để được hỗ trợ và giải quyết tình huống một cách thuận lợi. Đây là cách tốt nhất để đảm bảo rằng mọi vấn đề sẽ được giải quyết và không gây ảnh hưởng đến quá trình học tập của bạn.

  Ở tại ký túc xá, có thể bổ sung thêm thông tin về điều kiện, hồ sơ và thủ tục đăng ký.

  Dưới đây là mẫu Giấy thông báo được chọn vào Đại học thông thường.

  TRƯỜNG ĐẠI HỌC

  Số: …….

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  ……., ngày…. tháng….. năm …..

  Thông báo đậu tuyển vào học đã được phát.

  (Chương trình đào tạo đại học chính quy năm 2023).

  Chủ nhiệm Ban tuyển sinh của Trường Đại học … Trân trọng gửi đến quý vị thông báo này.

  Thí sinh: ……………….. Mã số đăng ký:……………….

  Ngày sinh là ……… , Giới tính là: ….. , Số mã hồ sơ là: ……….

  Số CMND/Căn cước công dân: …….

  Địa chỉ đăng ký hộ khẩu:………………… Những cá nhân được áp dụng: ……. Vùng địa lý: ….

  Điểm thi tổng hợp môn (chưa tính hệ số):.

  Môn 1:.

  Môn 2:.

  Môn 3:.

  Điểm tổng:.

  Đã được chọn để học tại ngành/chương trình giáo dục:…

  Mã chương trình/giáo dục ngành học: ……………………

  Kết quả trúng tuyển:………………………………………….

  Ngày bắt đầu học: Ngày …./…/…..

  Nơi đăng ký nhập học: Trường Đại học ….. Tại số …. Đường…… Quận….. Thành phố…..

  Mã số của sinh viên là: …………………………

  Chủ tịch của Hội đồng tuyển sinh.

  (Ký tên, đóng dấu).

  Những điều cần lưu ý:

  I. Tài liệu đăng ký nhập học:

  Bản chính của giấy thông báo trúng tuyển.

  Để đăng ký, bạn cần chuẩn bị Bản chính giấy xác nhận hoàn thành trung học phổ thông tạm thời hoặc Bản sao được công chứng của việc hoàn thành trung học phổ thông, học nghề và trung học chuyên nghiệp.

  Bản sao của học bạ (đã được công chứng);.

  Bản chép giấy khai sinh.

  Giấy xác nhận đối tượng được ưu tiên (như đã đăng ký trong hồ sơ tuyển sinh);.

  Giấy giới thiệu hoạt động Đoàn, Đảng (nếu có);.

  Để đảm bảo quyền lợi của mình, các thủ tục về cử đi học, chuyển ngành, xuất ngũ, phục viên cần được cán bộ, công an và bộ đội thu nhận các giấy tờ tương ứng, bao gồm cả bản sao quyết định.

  Bốn tấm hình kích thước 2×3 (chụp trong vòng 6 tháng), không yêu cầu trường học.

  II. Thông tin liên quan đến chi phí học và các khoản phí phải trả.

  III. Thông tin về cách thức đăng ký nhập học.

  Hướng dẫn Thí sinh xác nhận nhập học bằng hình thức trục tuyển trên hệ thống trước khi nhập học tại trường.

  Ứng viên đăng nhập vào hệ thống xác nhận nhập học tại ….

  Để xác nhận việc nhập học, bạn cần đăng nhập vào tài khoản cá nhân bằng tên đăng nhập là Số báo danh và mật khẩu là ngày tháng năm sinh của bạn.

  Nhấn vào nút “Tải thông báo nhập học” để xem và tải về thông báo về việc đỗ vào trường của bạn.

  Cần chú ý rằng, ứng viên cần giữ bí mật tài khoản xác minh đăng ký và tài khoản được cung cấp trong Thông báo kết quả đậu vào trường.

  Số điện thoại hỗ trợ: ….

  IV. Thông tin liên quan đến đăng ký ở trong Ký túc xá.

  1. Những tài liệu quan trọng cần có để thực hiện thủ tục đăng ký.

  2. Phí ở ký túc xá.

  V. Khi cần thiết, hãy liên hệ đến thông tin của nhà trường.

  Phòng đào tạo có thể liên hệ qua số điện thoại hoặc email sau đây: …..

  3. Khi nào thì có Giấy báo trúng tuyển đại học?

  Sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố điểm tối thiểu để đăng ký, thư thông báo nhập học đại học sẽ được chuyển đến các thí sinh trúng tuyển qua dịch vụ chuyển phát nhanh trong vòng chừng 7 ngày.

  Thư thông báo trúng tuyển sẽ được chuyển đến địa chỉ mà thí sinh đã đăng ký (nơi cư trú hoặc địa chỉ trường phổ thông) cho những ứng viên đỗ vào trường.

  4. Những lưu ý khi nhận Giấy báo trúng tuyển đại học

  Các ứng viên nên chú ý và ghi nhớ các thông tin dưới đây trong Giấy thông báo trúng tuyển để sẵn sàng tối đa cho ngày nhập học:

  Thời điểm bắt đầu học.

  Nơi tiếp nhận đăng ký nhập học.

  Các tài liệu, các giấy tờ cần sẵn sàng để nộp cho trường vào ngày bắt đầu học.

  Cần sắp xếp ngân sách để đáp ứng học phí.

  Thí sinh nên chú ý đặc biệt rằng theo Quy chế tuyển sinh đại học năm 2023, các thí sinh đã được thông báo trúng tuyển nhập học sẽ phải hoàn thành thủ tục xác nhận nhập học bằng cách sử dụng hệ thống trực tuyến trước khi nhập học tại cơ sở đào tạo. Vì vậy, trong Giấy thông báo trúng tuyển đại học, thí sinh cần tìm hiểu và tuân thủ theo hướng dẫn về việc xác nhận nhập học trực tuyến.

  Nếu không xác minh nhập học trong thời hạn quy định mà không có lý do hợp lý, thì trường đào tạo có thể từ chối tiếp nhận thí sinh và xem như thí sinh từ bỏ việc nhập học. Trường học đó có thể là điều đáng tiếc nếu đó là trường mà các bạn học sinh thực sự mong muốn và cố gắng để được vào học.

  Nếu ứng viên không xác nhận tham gia học tập trong thời hạn quy định do lý do bệnh hoặc tai nạn, họ cần có giấy xác nhận từ bệnh viện cấp quận hoặc huyện trở lên. Nếu nguyên nhân là do thiên tai, thì họ phải có xác nhận từ Ủy ban nhân dân cấp quận hoặc huyện trở lên. Sau đó, trường sẽ xem xét và quyết định cho phép thí sinh nhập học hoặc bảo lưu kết quả đăng ký để thí sinh tiếp tục học sau.

  Trường học sẽ tích cực hợp tác với các cá nhân và tổ chức liên quan để xem xét các bằng chứng và quyết định việc tiếp nhận hoặc bảo lưu kết quả tuyển sinh đối với thí sinh không xác nhận nhập học trong thời hạn do các lỗi như sai sót hoặc nhầm lẫn của cán bộ tuyển sinh hoặc cá nhân thí sinh gây ra, để đảm bảo thí sinh có thể nhập học sau này.

  Nếu đã xác nhận nhập học tại một cơ sở đào tạo, thì thí sinh không được phép tham gia xét tuyển ở nơi khác hoặc trong các đợt xét tuyển bổ sung, trừ khi được sự cho phép của cơ sở đào tạo.

  5. Mất Giấy báo trúng tuyển đại học có nhập học được không?

  Để hoàn tất thủ tục nhập học, các ứng viên cần có Giấy thông báo kết quả đỗ – một giấy tờ quan trọng trong quá trình này. Nếu mất giấy này, các ứng viên sẽ bị thiếu các giấy tờ cần thiết để đáp ứng yêu cầu về hồ sơ, và không thể tiến hành nhập học như mong đợi. Vì vậy, việc bảo quản và sử dụng chính xác Giấy thông báo kết quả đỗ là rất quan trọng đối với các ứng viên.

  Hiện tại, Giấy thông báo được chấp nhận vào đại học của các ứng viên không chỉ có bản in được gửi bằng đường bưu điện, mà còn có bản điện tử được gửi qua email cho ứng viên. Đồng thời, trên hệ thống của cơ sở đào tạo cũng lưu trữ thông tin này. Vì vậy, nếu ứng viên mất Giấy thông báo vào đại học, họ cần liên hệ ngay với trường để được hỗ trợ cách thức chính xác nhất, để không bị lỡ thời gian thực hiện thủ tục nhập học theo quy định. Tuy nhiên, điều này đã có sự thay đổi so với trước đây.

  6. Các giấy tờ cần chuẩn bị để làm thủ tục nhập học?

  Bản thông báo về việc trúng tuyển đại học sẽ chi tiết các giấy tờ cần thiết để hoàn thành quá trình nhập học theo quy định. Vì vậy, các thí sinh cần chuẩn bị đầy đủ các tài liệu theo yêu cầu để đảm bảo quá trình nhập học được thuận lợi. Thông thường, các giấy tờ hồ sơ bao gồm.

  Giấy Thông báo về việc được nhận vào học đã được cấp.

  Phiên bản chính của Giấy chứng nhận hoàn thành trung học phổ thông tạm thời hoặc bản sao được công chứng của Bằng hoàn thành trung học phổ thông, Giáo dục và Đào tạo nghề, trung học chuyên nghiệp (đối với những thí sinh đã tốt nghiệp trung học phổ thông trước đó).

  Bản sao của bằng học ba (đã được xác nhận công chứng).

  Bản sao Giấy chứng sinh theo mẫu.

  Giấy chứng nhận ưu tiên được cung cấp theo thông tin đã đăng ký trong hồ sơ đăng ký tuyển sinh.

  Giấy giới thiệu hoạt động Đoàn/Đảng (nếu sẵn có).

  Hình ảnh theo yêu cầu (có thể là hình ảnh kích thước 2×3 hoặc 3×4).

  Các binh sĩ, cảnh sát và nhân viên cần sở hữu bản sao quyết định liên quan đến việc học tập, chuyển ngành, hoàn thành nghĩa vụ quân sự, phục vụ và các tài liệu liên quan đến quyền lợi được hưởng.

  Nếu ứng viên muốn đăng ký ở nội trú tại ký túc xá của trường, cần chuẩn bị các giấy tờ cần thiết theo hướng dẫn trong Giấy báo nhập học để đăng ký dễ dàng. Việc ở ký túc xá sinh viên sẽ giúp tiết kiệm chi phí so với việc thuê trọ bên ngoài. Do đó, nếu thuộc các đối tượng được ưu tiên xét đăng ký tại ký túc xá của trường, ứng viên không nên bỏ qua lưu ý này trong Giấy thông báo trúng tuyển đại học. Hơn nữa, cần chú ý rằng.

  Các trường đại học tuyển sinh vào năm 2023 không chỉ dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT mà còn được cấp quyền tổ chức xét tuyển sớm dựa trên kết quả học tập bậc THPT và chứng chỉ ngoại ngữ. Phương pháp xét tuyển có thể là trực tiếp hoặc ưu tiên. Do đó, một số ứng viên có thể nhận được thông báo trúng tuyển đại học sớm hơn so với các thí sinh đang chờ xét tuyển trên kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông.

  Các vấn đề liên quan đến Giấy thông báo trúng tuyển đại học là điều mà tất cả thí sinh cần biết rõ, và chúng tôi muốn chia sẻ những thông tin này để giúp đỡ các bạn trong mùa tuyển sinh năm 2023. Nếu bạn gặp bất kỳ vấn đề pháp lý nào, hãy liên hệ với Hotline 1900.6162 để được hỗ trợ trực tuyến bởi các luật sư và chuyên viên của Luật Minh Khuê. Mong muốn được hợp tác với các bạn. Trên đây là thông tin đăng ký hỗ trợ pháp lý của chúng tôi.

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *