Luật thương mại quốc tế là gì? Đặt điểm mới nhất [Cập nhật 2023]

Các hoạt động tương tác giữa các quốc gia trên thế giới đang ngày càng diễn ra sôi nổi hơn bao giờ hết, đặc biệt là trong bối cảnh quá trình hội nhập quốc tế đang ngày càng bùng nổ. Một trong những biểu hiện rõ ràng nhất của quá trình này chính là Luật Thương mại Quốc tế. Vậy, Luật Thương mại Quốc tế là khái niệm gì? Nó quy định những vấn đề pháp lý quan trọng nào liên quan đến lĩnh vực này? Hãy cùng đọc bài viết dưới đây để tìm hiểu.

Tại sao không thử đổi cách diễn đạt như sau:
Luật thương mại quốc tế là gì

Giải thích về định nghĩa của Luật thương mại quốc tế được cung cấp bởi lĩnh vực pháp luật.

Các nguyên tắc cơ bản và các quy phạm pháp luật được áp dụng trong hệ thống thương mại quốc tế để quản lý quan hệ xã hội giữa các chủ thể trong các hoạt động thương mại quốc tế.

Những thực thể đó gồm:

Để trở thành chủ thể theo quy định của luật thương mại quốc tế, người phải đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn của thương nhân và đáp ứng đầy đủ các điều kiện để tham gia giao dịch thương mại quốc tế. Chủ thể trong trường hợp này là người.

Theo quy định tại Điều 6, Khoản 1.2 của Luật thương mại năm 2005, những người thực hiện các hoạt động thương mại tự do được xem là thương nhân và phải tổ chức kinh tế hợp pháp.

Trong lĩnh vực thương mại quốc tế, đối tượng được xem như là các quốc gia và có hai trường hợp để họ trở thành đối tượng chính.

 • Ký kết và tham gia vào các hiệp định thương mại quốc tế.
 • Tham gia các hoạt động kinh doanh.
 • 2. Các nguyên tắc cơ bản của Luật thương mại quốc tế

  Các nguyên tắc cơ bản của Luật thương mại quốc tế bao gồm:

  Nguyên tắc ứng xử tối cao của một quốc gia.

  Mục tiêu của nguyên tắc này là mở rộng sự tự do trong việc thương mại. Những đối tác quốc gia sẽ được hưởng lợi ưu đãi tốt nhất, trong khi các quốc gia thứ ba sẽ được hưởng ưu đãi tương tự trong tương lai. Như vậy, sự tự do trong hoạt động thương mại sẽ được khuyến khích phát triển.

  Các quốc gia và các bên thỏa thuận kèm theo các điều kiện để áp dụng nguyên tắc này trên thực tế.

  Nguyên tắc đối xử cấp quốc gia.

  Chính sách ưu đãi cho sản phẩm, dịch vụ và nhà cung cấp của quốc gia khác sẽ được đối xử tương đương với chính sách mà nước đó đang và sẽ áp dụng cho sản phẩm, dịch vụ và nhà cung cấp của mình, đó là nguyên tắc được thực hiện.

  Để đảm bảo tính công bằng cho các sản phẩm, dịch vụ hoặc nhà cung cấp từ nước ngoài và trong nước, nguyên tắc này được thực hiện. Các yếu tố như thuế, lệ phí và điều kiện kinh doanh được áp dụng đồng đều.

  Nguyên tắc tiếp cận thị trường là cách để mở cửa cho thị trường.

  Để đáp ứng nguyên tắc này, các quốc gia cần phải cam kết và thực hiện kế hoạch xây dựng, thực hiện và triển khai lộ trình mở cửa thị trường đối với các mặt hàng, dịch vụ và đầu tư nước ngoài phù hợp.

  Nguyên tắc này được áp dụng để thúc đẩy sự tự do và mở rộng hoạt động thương mại quốc tế.

  3. Nội dung điều chỉnh của Luật thương mại quốc tế

  Định nghĩa của Luật quốc tế là gì và quy định liên quan đến việc điều chỉnh nội dung dựa trên các bên tham gia trong các mối quan hệ thương mại.

  Các điểm quan trọng của Luật thương mại quốc tế giữa các quốc gia bao gồm: (các nội dung chính của Luật thương mại quốc tế giữa các quốc gia)

  Vấn đề bảo vệ đất nước, bảo vệ sự sống của con người và tự nhiên.

  Trong phạm vi của Tổ chức Thương mại Thế giới và giữa các đất nước không thuộc Tổ chức Thương mại Thế giới, là cách thức giải quyết các tranh chấp thương mại quốc tế giữa các quốc gia.

  – Luật thương mại quốc tế giữa các doanh nghiệp: Trong đó, bao gồm các yếu tố chính sau:.

  Hợp đồng mua bán sản phẩm quốc tế.

  Pháp luật liên quan đến thanh toán trong các hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế.

  Vận chuyển quốc tế bao gồm đường biển, đường bộ, đường sắt và các hình thức vận tải khác.

  Bảo hiểm hàng hóa khi vận chuyển bằng đường biển quốc tế.

  Các cách giải quyết tranh chấp bao gồm: kháng cáo, đàm phán giải quyết, tòa án, trọng tài thương mại.

  4. Những câu hỏi thường gặp.

  4.1. Ngành luật thương mại quốc tế là gì?

  Việc tạo sự tương tác thương mại giữa các quốc gia luôn được đặc biệt quan tâm và đầu tư vì kinh tế là trụ cột của mọi quốc gia trên toàn cầu. Vì vậy, lĩnh vực thương mại quốc tế ngày càng được chú trọng và đầu tư nghiên cứu tại nhiều trường đại học trên toàn thế giới.

  Là một lĩnh vực thuộc Luật kinh tế, ngành Luật thương mại quốc tế cung cấp những kiến thức chủ yếu về các nguyên tắc và tiêu chuẩn trong các hoạt động buôn bán hàng hóa, dịch vụ và bảo hiểm quốc tế. Mục tiêu của Luật thương mại quốc tế là điều chỉnh hai loại quan hệ chính: các quan hệ thương mại giữa các quốc gia và các quan hệ thương mại giữa các đối tác đến từ hai quốc gia khác nhau. Ngành Luật thương mại quốc tế được biết đến như thế.

  Các quốc gia và doanh nghiệp tại đó sẽ có nền tảng vững chắc để thực hiện các hoạt động thương mại, trao đổi giao thông nhằm đạt được lợi nhuận hợp pháp, tuân thủ các quy định trong pháp luật thương mại quốc tế. Việc mở rộng hợp tác với các đối tác quốc tế đang được chú trọng đặc biệt hơn trong bối cảnh hội nhập hiện nay. Vì vậy, lĩnh vực pháp luật thương mại quốc tế đã được các quốc gia, các trường đại học đầu tư và nghiên cứu kỹ lưỡng để tạo ra đội ngũ nhân lực có kiến thức và kỹ năng chuyên môn cao, có khả năng giải quyết tốt các vấn đề liên quan đến thương mại giữa các quốc gia.

  4.2. Nguyên tắc của luật thương mại quốc tế là gì?

  Luật thương mại toàn cầu chia thành hai nguyên tắc chính:.

  Khi thực hiện thương mại giữa các quốc gia, Nguyên tắc ứng xử quốc gia đề cao tính bình đẳng và tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ. Để đảm bảo việc này, nguyên tắc này sẽ được áp dụng và bảo vệ bằng cách đăng ký sáng chế khi nhập khẩu hàng hóa.

  ● Nguyên tắc MFN (đối xử tối ưu quốc gia) : Để đảm bảo rằng khi một thành viên của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) giảm giá hoặc mở cửa thị trường, họ phải xử lý tất cả các dịch vụ và hàng hóa từ tất cả các thành viên khác của WTO như nhau, không được thiên vị hoặc phân biệt đối với bất kỳ quốc gia nào khác về kích thước kinh tế.

  4.3. Chủ thể của pháp nhân trong thương mại quốc tế?

  Tổ chức Pháp nhân được xác nhận và thành lập bởi nhà nước khi đáp ứng các điều kiện pháp lý theo quy định. Pháp nhân tồn tại dưới nhiều hình thức như công ty, doanh nghiệp và là chủ thể trong các mối quan hệ thương mại nói chung, cũng như trong thương mại quốc tế. Nhiều quốc gia trên thế giới gọi pháp nhân với tư cách chủ thể thương mại nói chung và thương mại quốc tế nói riêng là doanh nhân. Các tiêu chuẩn pháp lý để xác định tư cách doanh nhân của pháp nhân được quy định trong luật thương mại của các quốc gia.

  Các tổ chức kinh tế được lập pháp và có thể hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh tại các địa phương, bằng các phương thức không bị cấm bởi pháp luật, được coi là thương nhân theo quy định của luật thương mại Việt Nam (điều 6 khoản 1.2 năm 2005).

  Dù pháp luật của hầu hết các quốc gia cho phép tất cả các tổ chức kinh doanh tham gia vào hoạt động thương mại nội địa và quốc tế, tuy nhiên vì tính quan trọng và phức tạp của hoạt động này, một số quốc gia đã đưa ra các điều kiện bổ sung để xác định tư cách chủ thể đối với loại tổ chức kinh doanh này. Theo nguyên tắc tự do kinh doanh trong hoạt động thương mại quốc tế, bất kỳ tổ chức kinh doanh nào đủ điều kiện để tham gia hoạt động thương mại nội địa cũng được phép tham gia vào hoạt động thương mại quốc tế.

  4.4. Cơ hội việc làm cho sinh viên Ngành luật thương mại quốc tế?

  Cử nhân Ngành luật thương mại quốc tế sẽ có cơ hội làm việc ở các lĩnh vực chuyên môn sau đây:.

  ● Nhân viên tư vấn luật và cung cấp dịch vụ pháp lý tại các cơ quan luật, cơ quan Nhà nước.

  Tại Việt Nam, những nhân viên tư vấn pháp luật có thể làm việc tại các doanh nghiệp, cơ quan hoặc tổ chức và cũng có thể tư vấn cho các doanh nghiệp quốc tế có trụ sở hoặc chi nhánh tại Việt Nam. Bên cạnh đó, họ còn có thể mở rộng thị trường kinh doanh ở nước ngoài hoặc quay trở lại Việt Nam để tư vấn cho các doanh nghiệp trong nước.

  ● Tham gia làm việc hoặc học tập tại Viện Nghiên cứu về Chính phủ và Luật pháp, Viện Kinh tế.

  Ở các trường đào tạo ngành pháp lý trên toàn quốc, có khả năng giảng dạy pháp luật thương mại quốc tế và pháp luật kinh tế.

  Tốt nghiệp chuyên ngành Luật Thương mại Quốc tế, các cử nhân có thể tham gia vào lĩnh vực kinh doanh quốc tế, cùng với các công việc chuyên môn khác. Lý do cho điều này là do họ đã được học về kinh tế và pháp luật liên quan đến lĩnh vực này.

  Để giúp người đọc hiểu rõ hơn về vấn đề pháp lý này, Công ty luật ACC đã phân tích và tóm tắt những nội dung chính liên quan đến Luật thương mại quốc tế là gì. Hy vọng những thông tin trên đã giúp ích cho bạn. Nếu người đọc còn gặp phải những thắc mắc về bất kỳ lĩnh vực pháp lý nào, vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn thêm.

  ✅ Dịch vụ thành lập công ty ⭕ ACC cung cấp dịch vụ thành lập công ty/ thành lập doanh nghiệp trọn vẹn chuyên nghiệp đến quý khách hàng toàn quốc
  ✅ Đăng ký giấy phép kinh doanh ⭐ Thủ tục bắt buộc phải thực hiện để cá nhân, tổ chức được phép tiến hành hoạt động kinh doanh của mình
  ✅ Dịch vụ ly hôn ⭕ Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn ly hôn, chúng tôi tin tưởng rằng có thể hỗ trợ và giúp đỡ bạn
  ✅ Dịch vụ kế toán ⭐ Với trình độ chuyên môn rất cao về kế toán và thuế sẽ đảm bảo thực hiện báo cáo đúng quy định pháp luật
  ✅ Dịch vụ kiểm toán ⭕ Đảm bảo cung cấp chất lượng dịch vụ tốt và đưa ra những giải pháp cho doanh nghiệp để tối ưu hoạt động sản xuất kinh doanh hay các hoạt động khác
  ✅ Dịch vụ làm hộ chiếu ⭕ Giúp bạn rút ngắn thời gian nhận hộ chiếu, hỗ trợ khách hàng các dịch vụ liên quan và cam kết bảo mật thông tin

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *