Thủ tục chuyển trường đại học năm 2023

Trong cuộc sống, các sinh viên đang học tập thường phải thay đổi địa điểm lưu trú vì nhiều lý do khác nhau. Điều này có thể do gia đình chuyển đến nơi mới hoặc sinh viên gặp khó khăn và cần chuyển đến trường gần với nơi ở của gia đình.

Để chuyển học viện, các bạn sinh viên phải tuân thủ quy trình đăng ký theo quy định. Vậy thủ tục chuyển học viện năm 2023 sẽ được áp dụng như thế nào? Trong bài viết sau đây, Luật Hoàng Phi sẽ cung cấp cho bạn đọc những thông tin hữu ích.

Nội dung của đơn xin chuyển trường

Các sinh viên có ý định chuyển trường đại học năm 2023 cần lưu ý về các thủ tục cần thực hiện. Để đảm bảo thành công trong việc này, các sinh viên cần cung cấp đầy đủ thông tin cụ thể như tên đầy đủ, ngày/tháng/năm sinh, quê quán, địa chỉ thường trú, thông tin về mức độ học tập hiện tại, tên lớp, khóa học, hệ đào tạo, mã số sinh viên và nêu rõ ngành học, trường đại học và lý do chuyển trường. Bên cạnh đó, sinh viên cần phải lưu ý thêm về các loại giấy tờ cần thiết theo yêu cầu. Để viết đơn xin chuyển trường một cách chuẩn chỉnh, các sinh viên có thể tham khảo một số mẫu đơn để có được đơn xin hoàn hảo nhất.

Đơn xin chuyển trường là một tài liệu quan trọng để thể hiện mong muốn của người học muốn chuyển đến một trường học khác. Đơn này thường bao gồm thông tin về lý do chuyển trường, thông tin về trường mới mong muốn chuyển đến và các giấy tờ khác liên quan. Việc viết đơn xin chuyển trường cần phải sử dụng ngôn từ sáng tạo, truyền đạt ý tưởng rõ ràng, dễ hiểu để đảm bảo đơn được xét duyệt thành công.

Để thực hiện ước mơ của mình, các bạn sinh viên cần viết đơn xin chuyển trường đại học. Mặc dù đơn này không quá phức tạp, tuy nhiên để đảm bảo thực hiện đầy đủ và chính xác nhất, các bạn cần tham khảo mẫu và tuân thủ quy trình quy định đang áp dụng. Điều này sẽ giúp các bạn có thể chuyển trường nhanh chóng và thuận lợi hơn.

Thủ tục chuyển trường đại học như thế nào?

Khi các sinh viên đáp ứng đầy đủ các tiêu chí để chuyển trường, thì sẽ được xem xét việc chuyển trường, dựa trên khoản 2 của Điều 16 trong Quy chế đào tạo trình độ đại học được ban hành kèm theo Thông tư số 08/2021/TT-BGDĐT ngày 18 tháng 3 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Trường học có Quy định cụ thể về quyền hạn, điều kiện và thủ tục để chuyển đổi chương trình, ngành học, địa điểm học, cơ sở đào tạo hoặc hình thức học. Việc công nhận kết quả học tập hoặc chuyển đổi tín chỉ tích lũy cho sinh viên phải tuân thủ quy định tại khoản 4 Điều 16 của Quy định này. Nếu sinh viên muốn chuyển trường, họ cần chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo Quy định của trường.

Trường có trách nhiệm giải quyết việc tiếp nhận hoặc không tiếp nhận đơn từ sinh viên và quyết định về việc học tiếp. Hiệu trưởng sẽ xem xét các tiêu chí về năm học và học bổ sung thêm các học phần cần thiết để đưa ra quyết định. Để thực hiện việc này, hiệu trưởng sẽ so sánh chương trình học của hai trường. Tuy nhiên, điều kiện chuyển trường phải tuân thủ quy định pháp luật được đề ra.

Các sinh viên cần nộp và điền đơn xin chuyển trường theo biểu mẫu.

Sinh viên phải đệ trình bản sao học bạ của trình độ học vấn thấp hơn.

Sao y có bằng tốt nghiệp cấp học dưới. (Không có đủ thông tin để sửa chữa câu này)

Sinh viên cần nộp thêm một bản sao giấy chứng minh thư nhân dân của mình.

Giấy nhập học theo quy định từng trường công lập hay tư thục.

Giấy chuyển trường đã được sự đồng ý của hiệu trưởng, được cấp tại trường đại học mà bạn đã học.

Trong quá trình tuyển sinh, các học sinh có thể được khích lệ và ưu tiên nếu đưa đầy đủ các tài liệu hợp pháp.

Phụ huynh hoặc gia đình của sinh viên có thể cung cấp giấy tờ hộ khẩu hoặc sổ tạm trú, hoặc quyết định điều động công việc để đăng ký học tập.

Đối với những sinh viên đang phải đối mặt với những khó khăn đặc biệt trong cuộc sống gia đình, họ cần cung cấp bằng chứng xác thực từ cơ quan chức năng của địa phương mà họ đang sinh sống.

Thư đồng ý tiếp nhận hồ sơ học của Trường đại học xin chuyển đến.

Để chuyển trường, các sinh viên cần gửi đến nhà trường bảng điểm học tập cùng với thông tin về quá trình rèn luyện tính đến thời điểm đó.

Phòng Quản lý sinh viên đã tiếp nhận đơn xin chuyển trường của sinh viên và chuyển cho trình Hiệu trưởng xem xét và giải quyết. Nếu trường cũ và trường mới đều đồng ý, phòng Quản lý sinh viên sẽ đưa ra tham khảo cho sinh viên về quyết định chuyển trường. Sinh viên muốn chuyển trường cần nộp đơn xin chuyển trường tại phòng Quản lý sinh viên để hoàn tất thủ tục.

Để chuyển trường, sinh viên phải tuân thủ quy trình thanh toán nợ, hoàn trả chi phí đào tạo (nếu có) và đăng xuất tài liệu ở phòng Quản lý sinh viên.

Thông thường, sinh viên sẽ được chuyển trường sau khi học kỳ 1 của năm học hoặc trong thời gian nghỉ hè trước khi khai giảng vào năm học mới. Tuy nhiên, thời gian này có thể thay đổi tuỳ theo quy định của luật pháp trong từng thời đại.

Giám đốc trường đại học sẽ đưa ra quyết định về việc chấp nhận hoặc từ chối hồ sơ chuyển trường của các sinh viên. Để quyết định xem liệu sinh viên có thể tiếp tục học tập hay không, chương trình học của trường cũng như trường mới sẽ được so sánh để đảm bảo rằng sinh viên phải học bổ sung các học phần nếu cần thiết. Năm học và số lượng học phần sẽ được xác định dựa trên kết quả so sánh giữa chương trình học của hai trường.

Căn cứ pháp lý về thủ tục chuyển trường đối với sinh viên đại học

Quy định về việc đào tạo trình độ đại học đã được phê chuẩn bởi Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo thông qua Thông tư số 08/2021/TT-BGDĐT ngày 18 tháng 3 năm 2021. Theo đó, để thực hiện thủ tục chuyển trường đại học vào năm 2023, cần phải đáp ứng các điều kiện cụ thể theo khoản 2 Điều 16 của quy định này.

Khi thỏa đủ các điều kiện sau đây, sinh viên có thể được xem xét chuyển trường:

Nếu bạn không nằm trong trường hợp đang được xem xét bắt buộc phải nghỉ học, và đã hoàn thành đầy đủ thời gian học tập theo quy định tại khoản 5 Điều 2 của Quy chế này, và không phải là sinh viên ở năm đầu hay năm cuối khóa, thì bạn có thể tiếp tục học tập.

B) Sinh viên đạt điều kiện trúng tuyển của chương trình, ngành đào tạo cùng khóa tuyển sinh tại nơi chuyển đến;.

Điều kiện đảm bảo chất lượng tại điểm đến phải đáp ứng các quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Khả năng đào tạo cho chương trình, lĩnh vực tương ứng không được vượt quá giới hạn.

Sự di chuyển đi và đến đã được sự đồng ý của người đứng đầu trường đào tạo.

Mẫu Đơn xin chuyển trường đại học

Số để nhập vào sổ:

Nước ta mang tên Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

Tự do, độc lập và hạnh phúc là những giá trị quan trọng.

Đơn xin chuyển trường.

Kính gửi: – Người đứng đầu của trường Đại học …………………………………….

Kính gửi ông Hiệu trưởng của trường …………………………………………….. (Đồng kính gửi)

Tôi có tên là: …………………………………. Ngày sinh của tôi là: ……………………………..

Địa chỉ nơi sinh, ghi rõ tên xã (phường), tên quận (huyện), tên tỉnh (thành phố): ……………………………..

– Địa chỉ thường trú trước khi tham gia kỳ thi vào trường: ………………………………………………..

Hiện tại là tôi đang là sinh viên đang tham gia vào lớp học: ……………… Trong năm học thứ: ……….

– Mã số khóa học: …………….. Hình thức đào tạo: ……………………………………… Mã số sinh viên: …………..

Tôi đã đạt được tỉ lệ điểm cao nhất trong kỳ thi tuyển sinh vào trường Đại học, với số điểm là……../………Điểm. (Tử số thể hiện số điểm đạt được, mẫu số biểu thị điểm tối thiểu cần đạt theo quy định của nhà trường).

Trong quá trình học tập tại trường Đại học……………. :.

Trong suốt các năm học và rèn luyện, tôi đã đạt được nhiều thành tựu đáng kể. Cụ thể, tôi đã được đánh giá và xếp hạng về khả năng học tập và rèn luyện trong từng năm. Ngoài ra, tôi cũng đã được tôn vinh và phạt hành chính tương ứng với mức độ thành tích. Thông tin chi tiết về những thành tích này có thể được liệt kê như sau: ………………………….

Nằm trong danh mục (nhận học bổng, được hỗ trợ xã hội) ………………………………………………………..

Tôi không được đăng ký thi vào trường (chuyển đến) …………………………………. Nhưng không đỗ.

Tôi mong muốn được chuyển học sang năm học tiếp theo: ………………………….

Chuyên ngành:……………………………. Trường đại học:………………………………………….

Vì lí do: ……………………………….

Có nhiều lý do khiến sinh viên muốn chuyển trường, trong đó có thể kể đến các chứng chỉ học tập và rèn luyện từ trường cũ, giấy chứng nhận hộ khẩu hoặc chuyển công tác, địa điểm sản xuất kinh doanh của gia đình, cơ quan quản lý hoặc phường (xã). Sinh viên cần nộp đơn xin chuyển trường kèm theo để được xem xét.

Trân trọng.

Ngày … Tháng … Năm 20…, Vào thời điểm này, …

Người nộp đơn.

(Ký, ghi tên của bạn).

Ý KIẾN CỦA HIỆU TRƯỞNG

TRƯỜNG ĐANG HỌC

Ý KIẾN CỦA HIỆU TRƯỞNG

TRƯỜNG TIẾP NHẬN

(Ký, ghi họ tên, đóng dấu) (Ký, ghi họ tên, đóng dấu)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *