Chuyên ngành Quản trị Khách sạn Quốc tế chuẩn PSU – Đại học Duy Tân, Đà Nẵng, Việt Nam

Đại học Duy Tân tại Đà Nẵng, Việt Nam cung cấp chương trình đào tạo Quản trị Khách sạn Quốc tế chuẩn PSU. Đây là một chuyên ngành chuyên sâu về quản lý khách sạn trên toàn cầu, giúp sinh viên có cơ hội học tập và áp dụng kiến ​​thức cho các lĩnh vực liên quan đến ngành này.

Trở thành những công dân xuất sắc, tài ba và có khả năng kỹ năng cao bằng việc tham gia học tập tại trường Duy Tân. Điều này sẽ giúp bạn đáp ứng được nhu cầu của xã hội trong thời đại hiện đại.

  • Đường dẫn để xem thông tin về mã ngành và tuyển sinh có thể được tìm thấy tại đây.
  • Liên kết đăng ký NV1 trực tiếp với Bộ Giáo dục có địa chỉ là http://thisinh.Thithptquocgia.Edu.Vn.
  • Chi tiết về học bổng có thể được tìm thấy tại đây.
  • Trả lời

    Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *