Hiểu như thế nào về ngành CNKT tài nguyên nước trình độ cao đẳng?

Bạn có hiểu về chuyên ngành CNKT tài nguyên nước cấp cao đẳng không?

Hiểu như thế nào về lĩnh vực Công nghệ Kỹ thuật Tài nguyên Nước trình độ Cao đẳng? (Ảnh minh họa).

Lĩnh vực kỹ thuật tài nguyên nước đòi hỏi trình độ cao đẳng và bao gồm nhiều nhiệm vụ khác nhau theo Quy định Thông tư 56/2018/TT-BLĐTBXH. Các nhiệm vụ này bao gồm lập kế hoạch, thực hiện khảo sát, thiết kế, xây dựng và quản lý các công trình thủy lợi nhỏ và vừa; đánh giá tài nguyên nước bằng cách quan trắc và điều tra; thực hiện các thủ tục hành chính và nghiệp vụ liên quan đến ngành tài nguyên nước; thu thập, phân tích và đánh giá dữ liệu và thông tin về tình trạng hiện tại, cũng như tính toán nhu cầu khai thác và sử dụng tài nguyên nước; tiếp nhận và phân tích các mẫu nước, lưu giữ kết quả phân tích; dự báo tài nguyên nước; quy hoạch tài nguyên nước; kiểm tra, giám sát việc lấy, bảo quản và vận chuyển các mẫu nước; phối hợp nghiên cứu, xây dựng và quản lý kho dữ liệu; triển khai áp dụng khoa học và công nghệ vào việc thu nhận, xử lý, kiểm tra chất lượng, lưu trữ, bảo quản và khai thác; cung cấp dữ liệu và thông tin phục vụ nghiên cứu và quản lý nhà nước; thực hiện các nhiệm vụ về quy hoạch và điều tra tài nguyên nước theo yêu cầu bậc 5 trong Khung trình độ quốc gia Việt Nam. Để thực hiện tất cả các nhiệm vụ trên, cần có kiến thức tối thiểu 1.800 giờ hoặc tương đương 76 tín chỉ.

Sau khi hoàn thành chương trình học, những sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành công nghệ kỹ thuật tài nguyên nước trình độ cao đẳng cần phải nắm vững những kiến thức sau đây:

– Giải thích được về quy luật của nước trong tự nhiên, sự phân bố nước theo không gian và thời gian;.

Giải thích được những kiến thức căn bản về cảnh báo và dự báo tài nguyên nước;.

Để thiết lập, điều hành, vận hành và bảo vệ các công trình khai thác tài nguyên nước, cần hiểu rõ những điểm cốt yếu của một số tài liệu và quy định pháp luật liên quan.

Những chân lý cơ bản, kiến thức kỹ thuật căn bản của các chuyên ngành (vật liệu xây dựng, kỹ thuật điện, địa chất, thủy lực, khí tượng) sẽ được trình bày.

Các kiến thức cơ bản về kỹ thuật đo đạc quan trắc công trình khai thác tài nguyên nước được trình bày.

Theo quy định, đề cập đến những kiến thức căn bản về chính trị, văn hóa, xã hội, pháp luật, quốc phòng an ninh cùng giáo dục thể thao.

Để biết thêm chi tiết, vui lòng xem Thông tư số 56/2018/TT-BLĐTBXH có hiệu lực từ ngày 10/02/2019.

Ty Na.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *