Khu vực 1,2,3 là gì? Phân chia khu vực tuyển sinh đại học các thí sinh cần nắm chắc

Khu vực 1,2,3 là những khu vực nào?

Quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo như sau:

Khu vực số 1 (KV1): Được ưu tiên 0,75 điểm.

Các làng xã thuộc vùng dân tộc và miền núi ở khu vực I, II, III sẽ được áp dụng quy định hiện hành về thời gian học THPT hoặc trung cấp của thí sinh là khu vực 1. Đồng thời, khu vực 1 cũng bao gồm các địa phương đặc biệt khó khăn ở vùng bãi ngang ven biển và hải đảo, cùng các làng xã biên giới và xã an toàn khu được xem là đầu tư theo Chương trình 135 theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.

Khu vực 2 (KV2): Thêm 0,25 điểm ưu tiên.

Các thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh và các thị xã, huyện ngoại thành của thành phố trực thuộc trung ương (trừ các xã thuộc KV1) là khu vực 2.

Khu vực 2 nông thôn (KV2-NT): Được ưu tiên thêm 0,5 điểm.

Vùng nông thôn 2 bao gồm các khu vực không nằm trong hạng KV1, KV2, KV3.

Vùng 3: Không được ưu tiên công nhận.

Khu vực số 3 bao gồm các quận nội thành của thành phố thuộc trực tiếp chính phủ trung ương.

Như vậy, theo quy định của năm 2018, khu vực được cộng điểm thi đại học là khu vực 1,2 và 2-NT.

Cần hạn chế điểm ưu tiên vùng để giảm sự khác biệt giữa các vùng, theo Bộ Giáo dục & Đào tạo. Điểm ưu tiên vùng năm 2018 giảm 50% so với năm 2017. Chi tiết, điểm ưu tiên vùng 1 giảm từ 1,5 xuống 0,75 điểm, vùng 2 giảm từ 1 điểm xuống 0,5 điểm và vùng 2 nông thôn giảm từ 0,5 xuống 0,25 điểm.

Hiện chưa có thông báo từ Bộ Giáo dục & Đào tạo về việc sửa đổi mức điểm bổ sung ưu tiên cho các vùng miền trong kỳ thi tuyển sinh năm 2019.

Phân loại khu vực tuyển sinh các tỉnh trên toàn quốc.

Bạn cần hiểu rõ về khu vực 1,2,3 trong đại học để có thể đăng ký tuyển sinh phù hợp. Đây là phân chia khu vực tuyển sinh dựa trên địa lý và mức độ phát triển kinh tế xã hội của từng vùng miền. Vì vậy, để đạt được mục tiêu tuyển sinh của mình, hãy cẩn thận xem xét và nắm chắc thông tin về khu vực mà bạn đang sống để có kế hoạch học tập và đăng ký tuyển sinh phù hợp.
Bạn cần hiểu rõ về khu vực 1,2,3 trong đại học để có thể đăng ký tuyển sinh phù hợp. Đây là phân chia khu vực tuyển sinh dựa trên địa lý và mức độ phát triển kinh tế xã hội của từng vùng miền. Vì vậy, để đạt được mục tiêu tuyển sinh của mình, hãy cẩn thận xem xét và nắm chắc thông tin về khu vực mà bạn đang sống để có kế hoạch học tập và đăng ký tuyển sinh phù hợp.
Bạn cần hiểu rõ về khu vực 1,2,3 trong đại học để có thể đăng ký tuyển sinh phù hợp. Đây là phân chia khu vực tuyển sinh dựa trên địa lý và mức độ phát triển kinh tế xã hội của từng vùng miền. Vì vậy, để đạt được mục tiêu tuyển sinh của mình, hãy cẩn thận xem xét và nắm chắc thông tin về khu vực mà bạn đang sống để có kế hoạch học tập và đăng ký tuyển sinh phù hợp.
Bạn cần hiểu rõ về khu vực 1,2,3 trong đại học để có thể đăng ký tuyển sinh phù hợp. Đây là phân chia khu vực tuyển sinh dựa trên địa lý và mức độ phát triển kinh tế xã hội của từng vùng miền. Vì vậy, để đạt được mục tiêu tuyển sinh của mình, hãy cẩn thận xem xét và nắm chắc thông tin về khu vực mà bạn đang sống để có kế hoạch học tập và đăng ký tuyển sinh phù hợp.
Bạn cần hiểu rõ về khu vực 1,2,3 trong đại học để có thể đăng ký tuyển sinh phù hợp. Đây là phân chia khu vực tuyển sinh dựa trên địa lý và mức độ phát triển kinh tế xã hội của từng vùng miền. Vì vậy, để đạt được mục tiêu tuyển sinh của mình, hãy cẩn thận xem xét và nắm chắc thông tin về khu vực mà bạn đang sống để có kế hoạch học tập và đăng ký tuyển sinh phù hợp.
Bạn cần hiểu rõ về khu vực 1,2,3 trong đại học để có thể đăng ký tuyển sinh phù hợp. Đây là phân chia khu vực tuyển sinh dựa trên địa lý và mức độ phát triển kinh tế xã hội của từng vùng miền. Vì vậy, để đạt được mục tiêu tuyển sinh của mình, hãy cẩn thận xem xét và nắm chắc thông tin về khu vực mà bạn đang sống để có kế hoạch học tập và đăng ký tuyển sinh phù hợp.
Bạn cần hiểu rõ về khu vực 1,2,3 trong đại học để có thể đăng ký tuyển sinh phù hợp. Đây là phân chia khu vực tuyển sinh dựa trên địa lý và mức độ phát triển kinh tế xã hội của từng vùng miền. Vì vậy, để đạt được mục tiêu tuyển sinh của mình, hãy cẩn thận xem xét và nắm chắc thông tin về khu vực mà bạn đang sống để có kế hoạch học tập và đăng ký tuyển sinh phù hợp.
Bạn cần hiểu rõ về khu vực 1,2,3 trong đại học để có thể đăng ký tuyển sinh phù hợp. Đây là phân chia khu vực tuyển sinh dựa trên địa lý và mức độ phát triển kinh tế xã hội của từng vùng miền. Vì vậy, để đạt được mục tiêu tuyển sinh của mình, hãy cẩn thận xem xét và nắm chắc thông tin về khu vực mà bạn đang sống để có kế hoạch học tập và đăng ký tuyển sinh phù hợp.
Bạn cần hiểu rõ về khu vực 1,2,3 trong đại học để có thể đăng ký tuyển sinh phù hợp. Đây là phân chia khu vực tuyển sinh dựa trên địa lý và mức độ phát triển kinh tế xã hội của từng vùng miền. Vì vậy, để đạt được mục tiêu tuyển sinh của mình, hãy cẩn thận xem xét và nắm chắc thông tin về khu vực mà bạn đang sống để có kế hoạch học tập và đăng ký tuyển sinh phù hợp.
Bạn cần hiểu rõ về khu vực 1,2,3 trong đại học để có thể đăng ký tuyển sinh phù hợp. Đây là phân chia khu vực tuyển sinh dựa trên địa lý và mức độ phát triển kinh tế xã hội của từng vùng miền. Vì vậy, để đạt được mục tiêu tuyển sinh của mình, hãy cẩn thận xem xét và nắm chắc thông tin về khu vực mà bạn đang sống để có kế hoạch học tập và đăng ký tuyển sinh phù hợp.
Bạn cần hiểu rõ về khu vực 1,2,3 trong đại học để có thể đăng ký tuyển sinh phù hợp. Đây là phân chia khu vực tuyển sinh dựa trên địa lý và mức độ phát triển kinh tế xã hội của từng vùng miền. Vì vậy, để đạt được mục tiêu tuyển sinh của mình, hãy cẩn thận xem xét và nắm chắc thông tin về khu vực mà bạn đang sống để có kế hoạch học tập và đăng ký tuyển sinh phù hợp.
Bạn cần hiểu rõ về khu vực 1,2,3 trong đại học để có thể đăng ký tuyển sinh phù hợp. Đây là phân chia khu vực tuyển sinh dựa trên địa lý và mức độ phát triển kinh tế xã hội của từng vùng miền. Vì vậy, để đạt được mục tiêu tuyển sinh của mình, hãy cẩn thận xem xét và nắm chắc thông tin về khu vực mà bạn đang sống để có kế hoạch học tập và đăng ký tuyển sinh phù hợp.
Bạn cần hiểu rõ về khu vực 1,2,3 trong đại học để có thể đăng ký tuyển sinh phù hợp. Đây là phân chia khu vực tuyển sinh dựa trên địa lý và mức độ phát triển kinh tế xã hội của từng vùng miền. Vì vậy, để đạt được mục tiêu tuyển sinh của mình, hãy cẩn thận xem xét và nắm chắc thông tin về khu vực mà bạn đang sống để có kế hoạch học tập và đăng ký tuyển sinh phù hợp.
Bạn cần hiểu rõ về khu vực 1,2,3 trong đại học để có thể đăng ký tuyển sinh phù hợp. Đây là phân chia khu vực tuyển sinh dựa trên địa lý và mức độ phát triển kinh tế xã hội của từng vùng miền. Vì vậy, để đạt được mục tiêu tuyển sinh của mình, hãy cẩn thận xem xét và nắm chắc thông tin về khu vực mà bạn đang sống để có kế hoạch học tập và đăng ký tuyển sinh phù hợp.
Bạn cần hiểu rõ về khu vực 1,2,3 trong đại học để có thể đăng ký tuyển sinh phù hợp. Đây là phân chia khu vực tuyển sinh dựa trên địa lý và mức độ phát triển kinh tế xã hội của từng vùng miền. Vì vậy, để đạt được mục tiêu tuyển sinh của mình, hãy cẩn thận xem xét và nắm chắc thông tin về khu vực mà bạn đang sống để có kế hoạch học tập và đăng ký tuyển sinh phù hợp.

Bảng phân chia vùng tuyển sinh trên toàn quốc năm 2018.

Lưu ý đến việc tính điểm ưu tiên theo vùng trong quá trình tuyển sinh.

  • Thí sinh học 3 năm THPT và tốt nghiệp tại khu vực nào sẽ hưởng điểm ưu tiên theo khu vực đó.
  • Điểm ưu tiên sẽ được tính dựa trên khoảng thời gian học tập ở khu vực nào kéo dài lâu hơn, trong trường hợp bạn chuyển trường trong vòng 3 năm học THPT hoặc thời gian học trung cấp.
  • Nếu bạn tốt nghiệp ở một khu vực cụ thể, bạn sẽ được hưởng ưu tiên theo đúng khu vực đó nếu mỗi năm học tại một trường ở khu vực đó với điểm ưu tiên khác nhau hoặc tham gia học tập nửa thời gian tại trường này và nửa thời gian tại trường khác.
  • Quy định này được áp dụng cho tất cả các thí sinh, bao gồm cả những người đã tốt nghiệp trước đây.
  • Trả lời

    Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *