Thông tin tổng quan về ngành Sinh học

Đa phần các bạn trẻ đều quan tâm đến ngành Sinh học cùng với ngành Công nghệ sinh học. Được định giá là một ngành học tiềm năng với nhiều cơ hội việc làm. Nếu bạn đang muốn tìm hiểu thông tin tổng quan về ngành này, hãy tham khảo bài viết dưới đây để xem xét liệu có nên theo đuổi ngành Sinh học hay không.

1. Tìm hiểu về ngành Sinh học

 • Một lĩnh vực nghiên cứu về sự sinh tồn được đặt tên là Khoa học Sinh học hoặc Học viện Sinh vật (từ tiếng Anh: Biology bắt nguồn từ Hy Lạp với bios là sự sống và logos là học thuật).
 • Những sinh vật sống, mối quan hệ giữa chúng với nhau và với môi trường là những điểm tập trung của lĩnh vực Sinh học – một nhánh của khoa học tự nhiên. Lĩnh vực này mô tả những đặc điểm và tính chất của sinh vật như cấu trúc, chức năng, sự phát triển và môi trường sống. Nghiên cứu về nguồn gốc, sự tiến hóa và phân bổ của sinh vật và loài cũng là một phần của lĩnh vực này. Lĩnh vực Sinh học được chia thành nhiều lĩnh vực khác nhau bao gồm Sinh hóa học, Thực vật học, Sinh học tế bào, Sinh thái học, Di truyền học, Sinh học tiến hóa, Sinh học phân tử, Sinh lý học và Động vật học.
 • Ngành Khoa học về đời sống trang bị cho những người học những kiến thức, kỹ năng cơ bản và chuyên sâu, liên quan đến những đối tượng sống như động vật, thực vật, vi sinh vật và sinh vật thông qua chương trình đào tạo. Học viên cũng sẽ được tìm hiểu về cách thức hình thành, phát triển, tiến triển hóa các thay đổi về hình thái, sinh hóa, sinh lý, trao đổi chất, di truyền, sinh học phân tử của các sinh vật. Từ đó, các nghiên cứu có giá trị khoa học được hình thành và đề xuất mang tính ứng dụng cao cho Công nghệ sinh học được đưa ra.
 • Đây là tổng quan về ngành Sinh học, một lĩnh vực rộng lớn và đa dạng. Sinh học nghiên cứu về sự sống, các quá trình sinh trưởng và phát triển của sinh vật, cũng như các tương tác giữa chúng với môi trường. Các nhà sinh học có thể nghiên cứu về động vật, thực vật, vi khuẩn, virus, tế bào và các mô và cơ quan của chúng. Ngoài ra, các chuyên gia Sinh học cũng có thể tập trung vào các lĩnh vực như y học, nghiên
  Thông tin tổng quan về ngành Sinh học

  2. Chương trình đào tạo ngành Sinh học

  Các bạn có thể xem xét bảng chương trình đào tạo cùng những môn học chuyên ngành liên quan đến môn Sinh học ở dưới đây. (Quý vị)

  I

  Khối kiến thức chung (Không tính các môn học từ số 10 đế 12)

  1

  Những nguyên lý cơ bản của chủ ngh Mác – Lênin 1

  2

  Những nguyên lý cơ bản của chủ ngh Mác – Lênin 2

  3

  Tư tưởng Hồ Chí Minh

  4

  Đường lối cách mạng của Đảng Cộng Việt Nam

  5

  Tin học cơ sở 1

  6

  Tin học cơ sở 3

  7

  Tiếng Anh cơ sở 1

  8

  Tiếng Anh cơ sở 2

  9

  Tiếng Anh cơ sở 3

  10

  Giáo dục thể chất

  11

  Giáo dục quốc phòng – an ninh

  12

  Kỹ năng bổ trợ

  II

  Khối kiến thức theo lĩnh vực

  13

  Cơ sở văn hóa Việt Nam

  14

  Khoa học trái đất và sự sống

  III

  Khối kiến thức theo khối ngành

  15

  Đại số tuyến tính

  16

  Giải tích 1

  17

  Giải tích 2

  18

  Xác suất thống kê

  19

  Cơ – Nhiệt

  20

  Điện – Quang

  21

  Hóa học đại cương

  22

  Hóa học hữu cơ

  23

  Hóa học phân tích

  24

  Thực tập Hóa học đại cương

  IV

  Khối kiến thức theo nhóm ngành

  IV.1

  Các học phần bắt buộc

  25

  Tiếng Anh cho Sinh học

  26

  Sinh học tế bào

  27

  Hóa sinh học

  28

  Di truyền học

  29

  Sinh học phân tử

  30

  Vi sinh vật học

  31

  Thống kê sinh học

  32

  Sinh lý học người và động vật

  33

  Thực tập thiên nhiên

  IV.2

  Các học phần tự chọn

  34

  Sinh học phát triển

  35

  Lý sinh học

  36

  Đa dạng sinh học

  37

  Nguyên tắc phân loại sinh vật

  38

  Proteomic và sinh học cấu trúc

  39

  Vi sinh vật học ứng dụng

  V

  Khối kiến thức ngành

  V.1

  Các học phần bắt buộc

  40

  Thực vật học

  41

  Động vật học động vật không xương sống

  42

  Động vật học động vật có xương sống

  43

  Sinh học người

  44

  Sinh lý học thực vật

  45

  Cơ sở sinh thái học

  46

  Miễn dịch học

  V.2

  Các học phần tự chọn

  V.2.1

  Các học phần chuyên sâu (Sinh viên chọn các học phần của mộ nhóm chuyên sâu)
  Nhóm A: Sinh học phân tử và tế bào

  47

  Cơ sở di truyền học phân tử

  48

  Cơ sở di truyền học chọn giống

  49

  Di truyền học người

  50

  Hóa sinh học các hợp chất có hoạt tín sinh học

  51

  Enzyme học

  52

  Vi sinh vật học y học

  53

  Cơ sở vi sinh vật học phân tử

  54

  Seminar tế bào gốc

  55

  Sinh học khối u

  Nhóm B: Sinh học cơ thể

  56

  Công nghệ mô và tế bào thực vật

  57

  Sinh trưởng và phát triển thực vật

  58

  Sinh lý vi tảo

  59

  Sinh học vi nấm

  60

  Nội tiết học cơ sở

  61

  Sinh lý sinh sản

  62

  Sinh học phân tử người

  63

  Dinh dưỡng học

  64

  Sinh học thần kinh

  Nhóm C: Sinh học quần thể

  65

  Tiến hóa của thực vật hạt kín

  66

  Danh pháp thực vật

  67

  Phương pháp nghiên cứu thực vật

  68

  Động vật không xương sống y học

  69

  Côn trùng học đại cương

  70

  Thuỷ sinh học đại cương

  71

  Địa lý sinh vật

  72

  Sinh học nghề cá

  73

  Sinh học quần thể

  74

  Quản lý các hệ sinh thái

  75

  Sinh thái học ứng dụng

  76

  Sinh thái học môi trường

  V.2.2

  Các học phần bổ trợ

  77

  Nhập môn công nghệ sinh học

  78

  Tin sinh học

  79

  Sinh học tiến hóa

  V.3

  Khối kiến thức thực tập và tốt nghiệp

  80

  Tiểu luận khoa học

  81

  Khóa luận tốt nghiệp
  Học phần thay thế khóa luận tốt nghiệp

  82

  Tế bào và cơ thể

  83

  Cá thể và quần thể

  84

  Thực vật và con người

  85

  Vi sinh vật học công nghiệp

  86

  Kỹ thuật di truyền

  87

  Môi trường và phát triển bền vững

  88

  Sinh học biển

  Theo thông tin từ Đại học Quốc gia Hà Nội.

  3. Các khối thi vào ngành Sinh học

  Mã chuyên ngành: 7420101.

  Bộ môn tổng quát bao gồm Toán, Vật lý và Hóa học, trong khi bộ môn chuyên sâu bao gồm Sinh học, Tiếng Anh và môn được lựa chọn. Theo Trường Đại học Khoa học Tự nhiên TP.HCM, các bộ môn này sẽ được xét tuyển cho ngành Sinh học. Các bộ môn tổng quát bao gồm Toán, Vật lý và Hóa học, cùng với bộ môn chuyên sâu Sinh học, Tiếng Anh và môn được lựa chọn.

 • B00 (Môn Toán – Hóa – Sinh).
 • A00 ( Toán – Lý – Hóa).
 • Lớp D07 (Toán – Hóa – Anh).
 • C08 (Môn Văn – Hóa – Sinh).
 • *Tìm hiểu thêm: Các kết hợp môn học để xét tuyển Đại học – Cao đẳng.

  4. Điểm chuẩn ngành Sinh học

  Phụ thuộc vào từng trường đào tạo và phương thức tuyển sinh, mức điểm chuẩn của ngành Sinh học thực tế sẽ có sự khác biệt. Vì thế, bạn nên tra cứu mức điểm chuẩn của ngành tại cổng thông tin tuyển sinh của từng trường. Trong năm 2018, điểm chuẩn của ngành dao động từ 15 đến 20 điểm, được đánh giá là trung bình, giúp thí sinh có nhiều cơ hội tham gia xét tuyển.

  5. Các trường đào tạo ngành Sinh học

  Các thí sinh có nhu cầu học ngành Khoa học Sinh học có thể đăng ký mong muốn vào các trường đại học sau:.

  Vùng đất phía Bắc:

 • Đại học Khoa học Tự nhiên thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội.
 • Trường Đại học Sư phạm tại Hà Nội.
 • Trường Đại học Khoa học tại Đại học Thái Nguyên.
 • Địa bàn Miền Trung.

 • Trường Đại học Đà Lạt.
 • Trường Đại học Tây Nguyên.
 • Trường Đại học Khoa học – Đại học Huế.
 • Vùng Nam của đất nước.

 • Trường Đại học Khoa học Tự nhiên là một trong những trường đại học hàng đầu của Đại học Quốc gia TP. HCM.
 • Trường Đại học Quy Nhơn.
 • Trường Đại học Cần Thơ.
 • 6. Cơ hội việc làm ngành Sinh học

  Sau khi tốt nghiệp, các sinh viên học ngành Sinh học có thể đảm nhận các vị trí việc làm sau đây:

  Sau khi tốt nghiệp ngành Sinh học, bạn có thể phát triển sự nghiệp trong nhiều lĩnh vực, như nghiên cứu khoa học, giảng dạy, công nghệ sinh học, y tế, môi trường, thực phẩm và nông nghiệp.
  Ngành Sinh học ra trường làm gì?
 • Những tổ chức nghiên cứu như viện, trung tâm và cơ quan của các bộ, ngành, các trường đại học và cao đẳng đóng vai trò quan trọng trong nghiên cứu khoa học về các lĩnh vực sinh học và sinh học thực nghiệm.
 • Tôi làm việc tại các cơ quan quản lý liên quan đến Sinh học của các ngành hoặc địa phương (bộ, sở, phòng…) Cùng với các trung tâm, tỉnh, thành phố, quận, huyện.
 • Tại các tổ chức sản xuất trong lĩnh vực nông, lâm, ngư, y và dược, các nhân viên kỹ thuật quản lý chất lượng và thực hiện kiểm định.
 • Tư vấn , tiếp thị tại các đơn vị thương mại, dịch vụ trong lĩnh vực nông, lâm, ngư, y và dược.
 • Nếu được trang bị kỹ năng và kiến thức khoa học trong giáo dục, việc giảng dạy các môn thực nghiệm về sinh học có thể được thực hiện tại các trường đại học, cao đẳng chuyên về nông, lâm, ngư nghiệp, y tế và các trường trung học phổ thông.
 • 7. Mức lương của ngành Sinh học

  Nhóm chuyên ngành về Khoa học Sinh học được đánh giá là có thu nhập cao và đáng tin cậy, tuy nhiên, mức thu nhập bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố khác nhau như vị trí làm việc, thâm niên, trình độ học vấn, khả năng chuyên môn. Mức lương cơ bản của ngành này dao động từ 7 đến 10 triệu đồng và với những chuyên gia Khoa học Sinh học có năng lực chuyên môn cao, mức thu nhập có thể lên đến 20 triệu đồng.

  8. Những tố chất phù hợp với ngành Sinh học

  Nếu mong muốn theo đuổi niềm đam mê về lãnh vực Sinh học, chúng ta cần có những phẩm chất và kỹ năng sau đây:

 • Đam mê về môn học sinh học và sự truy tìm khám phá luôn hiện diện.
 • Học tốt các môn khoa học tự nhiên là rất quan trọng.
 • Tư duy logic, cẩn trọng và chính xác.
 • Có khả năng sử dụng ngoại ngữ tốt.
 • Các kỹ năng mềm như kỹ năng truyền đạt thông tin, kỹ năng trình bày, kỹ năng hợp tác trong nhóm…
 • Hi vọng bài viết đã mang đến những thông tin hữu ích về lĩnh vực Khoa học Sinh học. Tổng quan về ngành học này đã được trình bày ở phía trên và sẽ giúp cho bạn tìm hiểu ngành học một cách hiệu quả.

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *