Tìm hiểu về ngành Kinh tế phát triển – Nhiều cơ hội rộng mở

Để tìm hiểu sâu hơn về lĩnh vực Kinh tế phát triển, các bạn có thể tham khảo bài viết dưới đây nhé! Kinh tế phát triển là một trong những ngành thuộc khối Kinh tế được đánh giá cao về chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp và cơ hội việc làm cho sinh viên không chỉ ở Việt Nam mà còn tại nhiều quốc gia trên toàn cầu.

1. Tìm hiểu ngành Kinh tế phát triển

 • Kinh tế phát triển là một trong những nhánh của kinh tế nghiên cứu và giải thích quá trình tăng trưởng và phát triển kinh tế. Mục tiêu của Kinh tế phát triển là cung cấp nền tảng lý thuyết và kinh nghiệm thực tiễn trong phát triển kinh tế, để các quốc gia đang phát triển có thể áp dụng vào hoàn cảnh của mình, tìm ra con đường phát triển phù hợp và nâng cao sự lạc hậu của mỗi quốc gia.
 • Các học sinh sẽ được trang bị các kỹ năng nghề nghiệp, kiến thức chuyên môn về Kinh tế, Kinh tế Phát triển trong chương trình đào tạo, từ đó giúp họ có thể rèn luyện và phát triển các kỹ năng mềm. Nhờ đó, các học sinh có thể tìm kiếm được nhiều cơ hội việc làm phù hợp với ngành học của mình trong nhiều lĩnh vực và khu vực khác nhau, bao gồm các doanh nghiệp, ngân hàng, tổ chức phi Chính phủ, cơ quan Nhà nước và trường đại học.
 • Để đáp ứng nhu cầu về nguồn nhân lực chất lượng cao của đất nước, sinh viên học chuyên ngành này có khả năng nâng cao chuyên môn, tăng cường phẩm chất đạo đức và đóng góp tích cực vào sự phát triển của xã hội. Họ có thể làm việc hiệu quả trong nhiều lĩnh vực khác nhau, đặc biệt là trong lĩnh vực xây dựng chiến lược, hoạch định chính sách và quản lý các quy trình phát triển.
 • Kinh tế đang phát triển là một lĩnh vực đang được quan tâm và chú trọng. Các hoạt động kinh tế liên quan đến sản xuất, tiêu thụ và phân phối hàng hóa và dịch vụ đã đóng góp tích cực vào sự phát triển của nhiều quốc gia trên thế giới. Nhờ sự nâng cao chất lượng đời sống của người dân và tăng trưởng kinh tế, nhiều quốc gia đã vươn lên trở thành đất nước phát triển và có nền kinh tế mạnh mẽ.
  Ngành Kinh tế phát triển

  2. Chương trình đào tạo ngành Kinh tế phát triển

  Hãy xem xét khung chương trình đào tạo và các môn học chuyên ngành được liệt kê dưới đây để tìm hiểu thêm về lĩnh vực Kinh tế phát triển.

  I

  Khối kiến thức chung (Không tính các môn học 9-11)

  1

  Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 1

  2

  Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 2

  3

  Tư tưởng Hồ Chí Minh

  4

  Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

  5

  Tin học cơ sở 2

  6

  Tiếng Anh A1

  7

  Tiếng Anh A2

  8

  Tiếng Anh B1

  9

  Giáo dục thể chất

  10

  Giáo dục quốc phòng-an ninh

  11

  Kỹ năng mềm

  II

  Khối kiến thức theo lĩnh vực

  12

  Toán cao cấp

  13

  Xác suất thống kê

  14

  Toán kinh tế

  III

  Khối kiến thức theo khối ngành

  III.1

  Các môn học bắt buộc

  15

  Nhà nước và pháp luật đại cương

  16

  Kinh tế vi mô 1

  17

  Kinh tế vĩ mô 1

  18

  Nguyên lý thống kê kinh tế

  19

  Kinh tế lượng

  III.2

  Các môn học tự chọn

  20

  Lãnh đạo và giao tiếp nhóm

  21

  Lịch sử văn minh thế giới

  22

  Xã hội học đại cương

  23

  Logic học

  IV

  Khối kiến thức theo nhóm ngành

  IV.1

  Các môn học bắt buộc

  24

  Luật kinh tế

  25

  Phương pháp nghiên cứu kinh tế

  26

  Kinh tế vi mô 2

  27

  Kinh tế vĩ mô 2

  28

  Kinh tế phát triển

  29

  Lịch sử các học thuyết kinh tế

  IV.2

  Các môn học tự chọn

  30

  Nguyên lý kế toán

  31

  Nguyên lý quản trị kinh doanh

  32

  Nguyên lý Marketing

  33

  Nhập môn quản trị học

  V

  Khối kiến thức ngành

  V.1

  Các môn học bắt buộc

  34

  Kinh tế phát triển 2

  35

  Kinh tế công cộng

  36

  Kinh tế môi trường

  37

  Thương mại quốc tế

  38

  Phân tích chi phí và lợi ích

  39

  Kinh tế thể chế

  V.2

  Các môn học tự chọn

  V.2.1

  Các môn học chuyên sâu

  V.2.1.1

  Các môn học chuyên sâu về Chính sách công

  40

  Chính sách công

  41

  Phân tích chi tiêu công

  42

  Lựa chọn công cộng

  43

  Quản lý dự án phát triển

  V.2.1.2

  Các môn học chuyên sâu về Môi trường và phát triển bền vững

  44

  Quản lý môi trường

  45

  Hạch toán môi trường

  46

  Đánh giá tác động môi trường

  47

  Phát triển bền vững

  V.2.1.3

  Các môn học chuyên sâu về Kinh tế học

  48

  Phân tích chính sách kinh tế xã hội

  49

  Kinh tế vi mô nâng cao

  50

  Kinh tế vĩ mô nâng cao

  51

  Kinh tế lượng nâng cao

  V.2.2

  Các môn học bổ trợ

  52

  Kinh tế tiền tệ – ngân hàng

  53

  Kinh tế chính trị học

  54

  Lịch sử kinh tế

  55

  Kinh tế học về chi phí giao dịch

  56

  Lợi ích kinh tế và quan hệ phân phối

  57

  Mô hình nhà nước phúc lợi

  58

  Nông nghiệp, nông dân và nông thôn

  59

  Toàn cầu hóa và phát triển kinh tế

  60

  Kinh tế học về những vấn đề xã hội

  61

  Đầu tư quốc tế

  62

  Tài chính quốc tế

  63

  Kinh tế đối ngoại Việt Nam

  64

  Kinh tế khu vực

  V.3

  Kiến thức thực tập và tốt nghiệp

  V.3.1

  Thực tập và niên luận

  65

  Thực tập thực tế

  66

  Niên luận

  V.3.2

  Khóa luận tốt nghiệp hoặc môn học thay thế

  67

  Khóa luận tốt nghiệp
  02 môn học thay thế khóa luận tốt nghiệp

  68

  Hoạch định chính sách phát triển

  69

  Tài chính cho phát triển

  Dựa trên thông tin từ Đại học Quốc gia Hà Nội.

  3. Các khối thi vào ngành Kinh tế phát triển

  Mã chuyên ngành: 7310105.

  – Các tổ hợp môn xét tuyển vào ngành Kinh tế phát triển:.

 • A00 bao gồm các môn Toán học, Vật Lý và Hóa học.
 • A01: Môn Toán, Vật Lý và Tiếng Anh.
 • D01 bao gồm các môn học Toán học, Văn học và Tiếng Anh.
 • *Đọc thêm: Những kết hợp môn xét tuyển vào Đại học – Cao đẳng.

  4. Điểm chuẩn ngành Kinh tế phát triển

  Trong những năm gần đây, ngưỡng điểm yêu cầu để nhập học ngành Kinh tế phát triển tại các trường đại học có thể dao động từ 13 đến 22 điểm, tùy thuộc vào kết quả của kỳ thi THPT Quốc gia. Hãy tìm hiểu thêm để có thông tin chi tiết hơn.

  5. Các trường đào tạo ngành Kinh tế phát triển

  Nếu bạn có quan tâm đến lĩnh vực Kinh tế phát triển, bạn có thể đăng ký học tại các trường đại học sau đây:

  Vùng đất phía Bắc:

 • Kinh tế – Đại học Quốc gia Hà Nội.
 • Trường Đại học Kinh tế Quốc dân.
 • Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh tại Thái Nguyên.
 • Vùng miền Trung:

 • Trường đại học Phạm Văn Đồng.
 • 6. Cơ hội việc làm ngành Kinh tế phát triển

  Có thể phân tích, tham gia hoạch định và tư vấn thực hiện các chính sách phát triển kinh tế – xã hội ở các cấp, ngành và lĩnh vực; quản lý các quá trình phát triển; xây dựng, phân tích, thẩm định và chỉ đạo thực hiện các chương trình và dự án phát triển; phân tích và dự báo kinh tế – xã hội; mô hình hóa tăng trưởng kinh tế; tổ chức các hoạt động hợp tác kinh tế quốc tế, thực hiện các dự án phát triển với nước ngoài. Do đó, cơ hội việc làm trong lĩnh vực Kinh tế phát triển rất đa dạng và cử nhân kinh tế có thể tham gia vào các hoạt động này.

  Kinh tế phát triển mở ra cơ hội việc làm mới.
  Ngành Kinh tế phát triển tạo mở cơ hội việc làm

  Có thể tham gia vào các dự án phát triển, tổ chức phát triển, doanh nghiệp và cơ quan quản lý nhà nước với các nhiệm vụ như làm việc trong lĩnh vực Kinh tế phát triển sau khi tốt nghiệp.

 • Phân tích tình hình kinh tế – xã hội của dân cư và quốc gia;
 • Tham gia việc lập kế hoạch và triển khai dự án phát triển.
 • Tổng hợp, nghiên cứu, phân tích và đóng góp vào việc lập kế hoạch phát triển chính sách.
 • Tôi tham gia vào việc lập kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và cung cấp tư vấn giải pháp, chính sách phù hợp để thúc đẩy sự phát triển. Tôi đặc biệt quan tâm đến lĩnh vực chính sách công và phát triển bền vững.
 • Ở các trung tâm nghiên cứu và giáo dục đại học liên quan đến lĩnh vực kinh tế, phát triển kinh tế, chính sách công, môi trường kinh tế và phát triển bền vững, chúng tôi tiến hành nghiên cứu và dạy học.
 • Với các nhiệm vụ trên, các sinh viên có thể làm việc ở các địa điểm sau:

 • Những đơn vị quản lý về kinh tế – xã hội của nhà nước.
 • Các cơ quan ngang bộ, các sở, ban ngành tại các tỉnh, thành phố trực thuộc chính phủ trung ương.
 • Các viện nghiên cứu về kinh tế và các trường đại học, cao đẳng.
 • Tham gia vào các dự án phát triển kinh tế, các tổ chức trong và ngoài nước đã làm việc.
 • Các dự án của các bộ, cục kế hoạch của tỉnh và phòng kế hoạch các quận (huyện) thuộc Bộ Kế hoạch – đầu tư.
 • 7. Mức lương ngành Kinh tế phát triển

  Mức thu nhập cơ bản cho sinh viên thuộc chuyên ngành Kinh tế phát triển mới tốt nghiệp và chưa có nhiều kinh nghiệm trong doanh nghiệp dao động từ 5 đến 7 triệu đồng mỗi tháng. Thêm vào đó, thu nhập sẽ tăng dần theo vị trí công việc, năng lực và kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Kinh tế phát triển, có thể lên tới 7 đến 10 triệu đồng mỗi tháng hoặc là mức cao hơn.

  8. Những tố chất phù hợp để học ngành Kinh tế phát triển

  Để theo học chuyên ngành Kinh tế phát triển, các bạn cần phải có những phẩm chất sau:.

 • Điều kiên trì, kiên nhẫn và sẵn sàng chịu đựng áp lực là cần thiết trong công việc.
 • Tự tin, sôi nổi, có kỹ năng giao tiếp tốt, khả năng thuyết phục và đàm phán thành thạo.
 • Kỹ năng tiếng nước ngoài xuất sắc.
 • Sáng tạo, tự tin và quyết định là những phẩm chất cần thiết.
 • Khả năng thu thập và xử lý thông tin. (Không có thay đổi)
 • Sự hứng thú với khám phá, sự tò mò tìm hiểu kiến thức và sự chịu trách nhiệm trong nghiệp vụ là các đặc tính quan trọng của tôi.
 • Có khả năng làm việc tự chủ dưới áp lực về thời gian và khối lượng nhiệm vụ.
 • Mong rằng những kiến thức hữu ích trong bài viết đã giúp quý vị hiểu rõ hơn về lĩnh vực Kinh tế phát triển, giúp quý vị chọn lựa ngành học phù hợp với sở thích và khả năng của mình.

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *