Đà Nẵng tuyên truyền chuyển đổi sang đầu số cố định 0236 từ ngày 11/2

Bắt đầu từ ngày 11/2/2017, Đà Nẵng sẽ thay đổi mã vùng cũ 0511 dành cho thuê bao cố định thành 0236. Để người dân dần quen với chính sách này, trong khoảng thời gian từ 11/2 đến 13/3/2017, sẽ vẫn có thể sử dụng cả 2 mã vùng và từ ngày 13/3/2017, mã vùng mới 0236 sẽ được sử dụng chính thức.

Từ ngày 11/2, Đà Nẵng sẽ chuyển đổi sang sử dụng đầu số cố định 0236 và đang tiến hành công tác tuyên truyền để thông báo cho người dân.
Chi tiết mã vùng chuyển đổi của các tỉnh/thành giai đoạn 1

Theo quyết định số 2036/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành vào ngày 21/11/2016, việc thay đổi mã vùng viễn thông sẽ được thực hiện trên toàn quốc trong 3 giai đoạn khác nhau. Giai đoạn 1 sẽ được triển khai từ ngày 11/2/2017 và sẽ áp dụng cho 13 tỉnh và thành phố. Sau đó, giai đoạn 2 sẽ được bắt đầu từ ngày 15/4/2017 và sẽ dành cho 23 tỉnh và thành phố tiếp theo. Cuối cùng, giai đoạn 3 sẽ bắt đầu từ ngày 17/6/2017 và sẽ áp dụng cho 23 tỉnh và thành phố còn lại trên cả nước.

Trong mỗi giai đoạn, quá trình chuyển đổi sẽ được thực hiện trong vòng 1 tháng. Do đó, ngày 13/3/2017 của giai đoạn 1, ngày 14/5/2017 của giai đoạn 2 và ngày 16/7/2017 của giai đoạn 3, mã vùng hiện tại của các tỉnh, thành phố sẽ chính thức hết hiệu lực và thay thế bằng mã vùng mới.

Trong thời gian chuyển đổi sang mã vùng viễn thông mới và sau khi mã vùng cũ hết hạn, người dân có thể sử dụng cả mã vùng mới và cũ đồng thời.

Trong số 13 tỉnh, thành phố sẽ thực hiện việc thay đổi mã vùng từ ngày 11/2/2017, Đà Nẵng sẽ thay đổi mã vùng cũ 0511 dành cho thuê bao cố định thành 0236, và từ ngày 13/3/2017, mã vùng mới này sẽ được sử dụng chính thức.

Từ ngày 11/2, Đà Nẵng sẽ chuyển đổi sang sử dụng đầu số cố định 0236 và đang tiến hành công tác tuyên truyền để thông báo cho người dân.
Banner tuyên truyền chuyển đổi mã vùng của TP. Đà Nẵng

Sở Thông tin và Truyền thông TP. Đà Nẵng đã đưa ra một chủ trương nhằm giảm thiểu tác động tiêu cực lên doanh nghiệp và người sử dụng dịch vụ, đồng thời đảm bảo sự hài hòa giữa lợi ích, chi phí xã hội và quyền lợi của người dân. Theo đó, các cơ quan và đơn vị được yêu cầu tích cực tuyên truyền về việc chuyển đổi mã vùng viễn thông cho các điện thoại cố định trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Các tờ báo địa phương, cơ quan báo chí Trung ương và địa phương khác trên lãnh thổ của thành phố Đà Nẵng sẽ tăng cường đăng tải thông tin về việc chuyển đổi mã vùng viễn thông cho điện thoại cố định của thành phố Đà Nẵng. Mã vùng cũ 0511 sẽ được thay thế bằng mã vùng mới 0236.

Đài Phát thanh – Truyền hình Đà Nẵng và Trung tâm truyền hình cáp Đà Nẵng (Truyền hình cáp Sông Thu) sẽ hỗ trợ đăng phát thông báo thay đổi mã vùng điện thoại cố định của thành phố Đà Nẵng từ 0511 sang 0236 bằng các hình thức như đọc và chạy chữ chân màn hình. Thông báo này sẽ được phát ít nhất 04 lần/ngày từ ngày 9/2/2017 đến ngày 28/2/2017. Quý vị có thể liên hệ Tổng đài 0511.1022 để biết thêm thông tin chi tiết.

Đài phát thanh địa phương sẽ thông báo việc thay đổi mã vùng điện thoại cố định của thành phố Đà Nẵng từ 0511 sang 0236 theo Quyết định số 2036/QĐ-BTTTT ngày 21 tháng 11 năm 2016 của Bộ Thông tin và Truyền thông. Thông tin chi tiết có thể được yêu cầu qua tổng đài 0511.1022 và sẽ được phát sóng ít nhất 04 lần/ngày từ ngày 9/2/2017 đến ngày 28/2/2017.

Các quận, huyện sẽ được hỗ trợ phát triển các hoạt động tuyên truyền về văn hóa và thông tin phù hợp với điều kiện cụ thể của từng địa phương.

Trên trang chủ của các sở, ban, ngành, quận, huyện của thành phố Đà Nẵng sẽ đăng tải banner quảng cáo về việc chuyển đổi mã vùng viễn thông trong thời gian từ ngày 9/2/2017 đến ngày 28/2/2017.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *