Ngành Phát triển nông thôn là gì? Học ngành Phát triển nông thôn ra trường làm gì?

Hãy khám phá thêm thông tin về lĩnh vực đang bạn quan tâm qua bài viết này của Hướng nghiệp GPO!

1. Tổng quan về lĩnh vực Phát triển nông thôn.

Phát triển nông thôn (Mã ngành: 7620115) là việc thực hiện các hoạt động liên quan đến kinh tế, xã hội, môi trường và văn hóa tại các cộng đồng sống ở vùng nông thôn, theo các tiêu chí của phát triển bền vững. Mục đích của việc này là tăng trưởng đa chiều cho vùng, cải thiện đời sống cho người dân và giảm thiểu khoảng cách giàu nghèo. Việc khai thác và sử dụng tài nguyên hợp lý, hiệu quả và bền vững cũng là một trong những mục tiêu của phát triển nông thôn, đồng thời thúc đẩy hợp tác giữa các vùng và cơ sở kinh tế trong và ngoài nước.

Người học sẽ được trang bị những kiến thức căn bản về xã hội học, phát triển nông thôn và kinh tế nông thôn, phát triển cộng đồng, quản lý và phát triển nông thôn thông qua khóa học của ngành Phát triển nông thôn. Cùng với đó, họ sẽ được hướng dẫn kỹ năng lập chiến lược và kế hoạch phát triển, kỹ năng quản lý, tổ chức thực hiện, giám sát và đánh giá các chương trình, dự án phát triển nông thôn, cũng như tư vấn những vấn đề liên quan đến phát triển nông thôn.

Học viên sẽ được trang bị kiến thức cơ bản trong các lĩnh vực kỹ thuật nông nghiệp, cũng như có năng suất tốt trong việc phổ biến và đào tạo nguồn lực địa phương và cộng đồng. Ngoài ra, họ còn có khả năng chuyên môn trong lĩnh vực phát triển kinh tế xã hội tại vùng nông thôn và điều đó phù hợp với mục tiêu chiến lược của đất nước về phát triển kinh tế. Hơn nữa, đây là một lợi thế to lớn của chương trình đào tạo.

Các trường đào tạo chuyên ngành Phát triển nông thôn.

Vùng đất Bắc Bộ.

 • Trường đại học Nông nghiệp Việt Nam.
 • Trường Đại học Nông lâm – Đại học Thái Nguyên.
 • Trường Đại học Hải Dương.
 • Vùng Trung bộ.

 • Trường Đại học Nông lâm – Đại học Huế.
 • Trường Đại học Quảng Bình.
 • Vùng phía Nam.

 • Trường Đại học Cần Thơ.
 • Trường Đại học Nông lâm TPHCM.
 • Trường Đại học An Giang.
 • 3. Các khối tuyển sinh cho chuyên ngành Phát triển nông thôn.

 • A00: Môn Toán, Vật lý và Hóa học.
 • A01: Môn Toán – Vật lý – Tiếng Anh.
 • Môn học B00 gồm Toán, Hóa và Sinh học.
 • Lớp D07 bao gồm các môn Toán, Hóa và Tiếng Anh.
 • B02: Môn Toán, Sinh học và Địa lý.
 • B03: Môn Toán, Sinh học và Ngữ văn.
 • Có 3 môn học trong chương trình học đó là Ngữ văn, Toán và Hóa học. (C02)
 • 4. Chương trình đào tạo trong lĩnh vực Phát triển nông thôn.

  Khối kiến thức Giáo dục đại cương

  1

  Giáo dục quốc phòng và An ninh 1 (*)

  2

  Giáo dục quốc phòng và An ninh 2 (*)

  3

  Giáo dục quốc phòng và An ninh 3 (*)

  4

  Giáo dục quốc phòng và An ninh 4 (*)

  5

  Giáo dục thể chất 1+2 (*)

  6

  Anh văn căn bản 1 (*)

  7

  Anh văn căn bản 2 (*)

  8

  Anh văn căn bản 3 (*)

  9

  Anh văn tăng cường 1 (*)

  10

  Anh văn tăng cường 2 (*)

  11

  Anh văn tăng cường 3 (*)

  12

  Pháp văn căn bản 1 (*)

  13

  Pháp văn căn bản 2 (*)

  14

  Pháp văn căn bản 3 (*)

  15

  Pháp văn tăng cường 1 (*)

  16

  Pháp văn tăng cường 2 (*)

  17

  Pháp văn tăng cường 3 (*)

  18

  Tin học căn bản

  19

  TT.Tin học căn bản

  20

  Những nguyên lý cơ bản của CN Mác- Lenin 1

  21

  Những nguyên lý cơ bản của CN Mác- Lenin 2

  22

  Tư tưởng Hồ Ch Minh

  23

  Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

  24

  Toán kinh tế 1

  25

  Xác suất thống kê

  26

  Pháp luật đại cương

  27

  Nguyên lý phát triển nông thôn

  28

  Logic học đại cương

  29

  Cơ sở văn hóa Việt Nam

  30

  Tiếng Việt thực hành

  31

  Văn bản và lưu trữ học đại cương

  32

  Xã hội học đại cương

  33

  Kỹ năng mềm

  Khối kiến thức cơ sở ngành

  34

  Môi trường và sinh cảnh nông thôn

  35

  Bơi lội (*)

  36

  Phương pháp nghiên cứu – PTNT

  37

  Thống kê ứng dụng PTNT

  38

  Xã hội học PTNT

  39

  Sinh thái nhân văn

  40

  Phân tích định chế trong PTNT

  41

  Khoa học cây lúa

  42

  Kinh tế vi mô 1

  43

  Kinh tế vĩ mô 1

  44

  Sinh thái sản xuất và th chứng BDKH

  45

  Phân tích an ninh lương thực

  46

  Cơ khí nông nghiệp và công nghệ sau thu hoạch

  47

  Anh văn chuyên môn PTNT

  Khối kiến thức chuyên ngành

  48

  Quy hoạch sử dụng đất nông nghiệp

  49

  Hệ thống canh tác trong PTNT

  50

  Phương pháp khuyến nông

  51

  Phát triển cộng đồng

  52

  Thời sự nông thôn

  53

  Chính sách nông nghiệp – PTNT

  54

  Xây dựng và quản lý dự án PTNT

  55

  Phân tích chuỗi cung ứng và chuỗi giá trị sản phẩm

  56

  Kinh tế tài nguyên và môi trường nông thôn

  57

  Kinh tế phát triển nông thôn

  58

  Quản trị doanh nghiệp nông nghiệp

  59

  Quy hoạch và Quản trị xã hội nông thôn

  60

  Phân tích sinh kế

  61

  Hệ thống hỗ trợ ứng dụng trong PTNT

  62

  Hoạt động thực tiễn

  63

  Thực tập giáo trình – PTNT

  64

  Kỹ thuật canh tác cây lương thực

  65

  Quản lý dịch hại cây trồng

  66

  Quản lý dinh dưỡng cây trồng

  67

  Sử dụng nông dược

  68

  Hệ thống cây trồng

  69

  Hệ thống chăn nuôi

  70

  Sinh thái thủy sinh vật

  71

  Nông nghiệp trong phát triển nông thôn

  72

  Quản trị nông trại

  73

  Tham gia và lãnh đạo

  74

  Phân tích chi phí – lợi ch

  75

  Phân tích hoạt động kinh doanh

  76

  Luận văn tốt nghiệp – PTNT

  77

  Tiểu luận tốt nghiệp – PTNT

  78

  Kiến thức bản địa

  79

  Dân số và chất lượng dân số (+ giới)

  80

  Quản lý hành chánh nhà nước

  81

  Tổ chức Chính trị – Xã hội – Nghề nghiệp

  82

  Tài chánh vi mô

  83

  Phân tích tài chánh doanh nghiệp

  84

  Kế toán doanh nghiệp nông nghiệp

  Sau khi hoàn thành học tập, việc học ngành Phát triển nông thôn sẽ đem lại cho bạn nhiều cơ hội nghề nghiệp. (5. Cơ hội làm việc trong lĩnh vực Phát triển nông thôn sau khi hoàn thành học tập.)

  Sinh viên tốt nghiệp ngành Phát triển nông thôn sẽ được trang bị đầy đủ kiến thức và năng lực chuyên môn sau khi hoàn thành chương trình đào tạo, nhằm đáp ứng các yêu cầu của công việc. Các vị trí làm việc sau đây có thể được đảm nhận bởi người học đã tốt nghiệp ngành Phát triển nông thôn:

 • Từ cấp trung ương đến đơn vị cơ sở, những nhân viên công chức và viên chức làm việc tại các tổ chức quản lý đất nước về khuyến nông và phát triển nông thôn, đặc biệt là tại các cơ quan thuộc lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn…
 • Những nhà nghiên cứu, giảng viên chuyên về phát triển cộng đồng và nông thôn…
 • Các cán bộ, nhân viên hoạt động trong các tổ chức có tư cách kinh tế xã hội, đang tham gia vào các hoạt động liên quan đến lĩnh vực nông nghiệp, khu vực nông thôn và xã hội. Hoặc là nhân viên của các tổ chức phi chính phủ, đang liên quan đến nông nghiệp và khu vực nông thôn.
 • Liên quan đến việc phát triển nông thôn, bền vững và quản lý công việc, bao gồm làm việc tại các cơ sở sản xuất, nhà máy, và doanh nghiệp đa quốc gia.
 • Các lĩnh vực như Nông nghiệp kinh tế, Quản trị kinh doanh và Quản lý phát triển nông thôn cũng là cơ hội cho bạn để tiếp tục học tập ở trình độ Cao học.
 • Lời kết.

  Hướng nghiệp GPO mong muốn rằng các bạn đã được thông tin về lĩnh vực Nông thôn bền vững. Nếu quý vị muốn xác định tính phù hợp của mình với chuyên ngành này, hãy cùng Hướng nghiệp GPO tham gia bài kiểm tra sở thích nghề nghiệp Holland.

  Đức Anh.

  Theo tuyensinhso.Vn.

  Khám phá thêm các bài viết liên quan đến chủ đề:

  Lĩnh vực Khuyến nông có ý nghĩa gì? Sau khi tốt nghiệp, sinh viên Khuyến nông có thể làm việc ở đâu?

  Lĩnh vực Khoa học Địa chất là gì? Sau khi hoàn thành chương trình học Khoa học Địa chất, sinh viên có thể tìm việc làm trong nhiều lĩnh vực khác nhau, bao gồm khai thác tài nguyên, bảo vệ môi trường và nghiên cứu về địa chất.

  Bài viết khác

  Ngày đăng: 18/03/2023 – Số lượt xem: 11.

  Trong kỳ tuyển sinh đại học năm 2023, một trường đại học thuộc ngành sức khỏe đã tổ chức một bài kiểm tra riêng và một số cơ sở đào tạo đã sử dụng kết quả của bài kiểm tra đánh giá năng lực và đánh giá tư duy được tổ chức bởi các trường đại học khác để xét tuyển.

  Ngày đăng: 18/03/2023 – Số lượt xem: 15.

  Mỗi năm, nhiều thí sinh đặt ra câu hỏi về việc lựa chọn chuyên ngành dựa trên sở thích cá nhân hay theo xu hướng phổ biến của xã hội.

  Ngày đăng: 14/03/2023 – Số lượt xem: 50.

  Một trong những nguyên nhân tác động đến sức hấp dẫn của ngành giáo dục trong hai mùa tuyển sinh gần đây chính là Chính sách hỗ trợ chi phí học tập và sinh hoạt của sinh viên giáo dục theo Nghị định 116/2020/NĐ-CP. Tuy nhiên, khi được áp dụng, quy định này vẫn chưa thực sự phù hợp với thực tế.

  Ngày đăng: 19/01/2023 – Số lần xem: 413.

  Việc tuyển sinh và đào tạo nhân lực trong nhóm ngành này đang đối mặt với nhiều khó khăn và thử thách…

  Ngày đăng: 09/01/2023 – Số lượt xem: 983.

  Trường Đại học Thương Mại sẽ tiếp tục sử dụng các phương thức tuyển sinh như năm 2021. Tuy vậy, để đảm bảo cơ hội xét tuyển cao hơn cho thí sinh, sẽ bổ sung phương thức đánh giá tư duy theo tiêu chuẩn của Đại học Bách khoa Hà Nội.

  Ngày đăng: 07/01/2022 – Số lượt xem: 1154.

  Các ứng viên chọn học sinh giỏi quốc gia THPT năm 2021-2022 sẽ không phải tham gia kỳ thi thực hành ở ba môn học là Vật lý, Hóa học và Sinh học.

  Ngày đăng: 25/12/2021 – Số lượt xem: 1858.

  Hãy cùng tìm hiểu về lý do học ngành địa lý. Một chuyên môn trang bị đầy đủ kiến thức về vị trí, khu vực, dân số, tài nguyên, ngành công nghiệp,… Không phải ai trong chúng ta cũng có đầy đủ hiểu biết về thế giới và các khu vực địa lý, vì vậy ngành địa lý là vô cùng quan trọng. Nếu ai quyết định theo đuổi ngành này, họ không bao giờ thất vọng.

  Ngày đăng: 24/12/2021 – Số lần xem: 842.

  Trong bài viết sau đây, chúng ta sẽ khám phá về khối A03 – một trong những khối thi được mở rộng từ khối A truyền thống. Khối thi này hiếm khi được đề cập đến, vì vậy chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về các môn học, chuyên ngành và các trường học thuộc khối A03. Để cập nhật thông tin về khối thi này, hãy tham khảo bài viết này cùng với Hướng nghiệp GPO.

  Có một bài viết khác nữa nói về chủ đề tương tự. Nội dung của bài viết này cũng khá thú vị và đáng để đọc.

  Tuyển sinh khối ngành sức khỏe: Cần ngân hàng câu hỏi thi lớn

  Đừng chọn nghề theo 'trend'

  Đừng chọn nghề theo ‘trend’

  Tuyển sinh ngành sư phạm: Mừng đầu vào, lo đầu ra?

  Tuyển sinh ngành sư phạm: Mừng đầu vào, lo đầu ra?

  Điều gì đang khiến các thí sinh đối với việc tuyển sinh vào ngành sư phạm cả vui lẫn lo lắng? Chắc hẳn đó là áp lực về tương lai sau khi tốt nghiệp.

  Nhân lực ngành khoa học cơ bản: Trầy trật tuyển sinh vẫn không đủ người học

  Dù có tuyển sinh đa dạng, nhưng ngành khoa học cơ bản vẫn gặp khó khăn với nhân lực khi số lượng học viên đăng ký không đáp ứng được nhu cầu.

  Tuyển sinh 2023: Trường Đại học Thương Mại mở ngành học mới, đổi mã tuyển sinh

  Năm 2023, Trường Đại học Thương Mại sẽ có ngành học mới và thay đổi mã tuyển sinh.

  Không thi thực hành trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia 2021-2022

  Trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia 2021-2022 sẽ không có phần thi thực hành.

  Học ngành Địa lý học ra làm gì? Cơ hội làm việc của ngành Địa lý học

  Tại sao nên học ngành Địa lý học và có thể làm gì sau khi tốt nghiệp? Cùng tìm hiểu về cơ hội việc làm của ngành này.

  A03 gồm những môn nào, ngành nào? Hướng dẫn cách ôn thi khối A03

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *